Галерии / VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласни дейности /ЕГ - домакин/- май 2014