Новини

Богоровец участва в научна конференция

Богоровец-участва-в-научна-конференция 18-11-2015 / Архив 2015

На 14.11.2015г. Добромир Зафиров - ученик от 9. Б клас на ЕГ”Д-р Ив. Богоров”, участва в научна конференция, организирана  от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет “П. Хилендарски”,  под  надслов “Теренът: традиции и иновации”в тематичната сесия “Теренът в случки”.

Поканата за участие нашият възпитаник  получи  лично от главен асистент д-р Мария Кисикова, след среща разговор с декана на Философско-историческия факултет и ученици от гимназията, проведена през месец май тази година. Срещата беше в рамките на дейностите на Клуба по кариерно консултиране, ръководен от педагогическия съветник на училището Весела Недкова.

Изследването на нашия участник беше на тема “Скулптурата на П. Пенев - култово място в димитровградското пространство” и проследяваше обживяването на пластиката и различните измерения на диалога й /с гражданите, с поколенията, с други фигури на поета от градското пространство/, както и перспективите за битуването й в хоризонта на обновената визия на музея и на Димитровград.

В сътрудничество с г-жа Недкова и под научното ръководство на гл. ас. М. Кисикова, Доби извърши задълбочена няколкомесечна изследователска работа, която включваше – срещи разговори, наблюдения над архиви, разкодиране на символи и знаци. Изследването му бе обобщено в петнайсетминутна презентация, която бе високо оценена от специалистите и многократно прекъсвана от аплодисментите на публиката. Като прибавим към това факта, че Д. Зафиров беше единственият ученик участник в конференцията, можем да поздравим нашето момче и за изследователската му работа, за технологичните умения и за смелостта. В последвалата дискусия Доби се представи равностойно на останалите, ясно и аргументирано защитавайки мотивите за избора си.

За отличното си представяне на конференцията Добромир бе удостоен със сертификат. Последваха и покани за участие в следващи студентски форуми.

Браво, Доби! Напред и нагоре!