Новини

Свободни места в 8 клас

01-08-2018 / Прием 2018/2019

Профил чудоезиков - английски език с немски език - 4 места


Профил чудоезиков - английски език с испански език - 1 място


Профил чудоезиков - английски език с руски език - 1 място

Кандидатстването и записванета се осъществяват в Медийния център /на първия етаж в сградата на гимназията/ според утвърдени дати, от 08:30ч до 14: 30ч. 

Необходими документи за кандидатстване - заявлениe за участие в класиране /попълва се на място/, копие от свидетелството за завършенo основно образование и служебната бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и математика и входящия номер на кандидата