Новини

ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ - КОНКУРС НА АГЕНЦИЯ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

13-09-2018 / SCHOOL LIFE

Драги ученици,

Държавната агенция за закрила на детето  стартира национална кампания“Живот без насилие за всяко дете“. В рамките на кампанията,подкрепена и от МОН, са включени различни инициативи, сред които и конкурс за най-вълнуваща история, свързана с проблемите на насилието. Повече за кампанията, съдържанието на инициативите, включени в нея, и координацията й обърнете се към педагогическия съветник – г- жа Весела Недкова.