Новини

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

03-07-2019 / Прием 2019/2020

 ПРОФИЛИРАНА EЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

 

 

Изх. № ОД - 189 / 01.07.2019г.                              

                                                        До

                                                         Началника

                                                        на РУО

                                                                                                                                    гр. Хасково

 

 

 

 

 

Справка

 

    съгласно чл.104,ал.1,ал.2 от Н.№10/01.09.2016г. МОН за

свободните места за ученици по профили и класове за учебната 2019/2020 година

 

            ІХ клас

Профил “Чужди езици – Английски език с Немски език” - 5

Профил “Чужди езикци – Английски  език с Испански език” - 1

 

Х клас-

Профил “Чужди езици – Английски език с Немски език ” - 3

       

         ХІІ клас-

Профил “Чуждоезиков – Английски език с Испански език”   - 3

Профил “ Чуждоезиков – Английски език с Руски език” - 2

           

                                    

                                                       

                           Директор: ………………

                                                                                                       /  К.Кръстев /