Новини

График за провеждане на поправителни изпити за дневна и самостоятелна форма през 2018/2019 уч. година

11-07-2019 / SCHOOL LIFE

 

      ПРОФИЛИРАНА EЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

 

 

 

 

ГРАФИК

 

За провеждане на поправителни изпити от дневна и самостоятелна форма на обучение през 2018/2019 година

 

  1. Български език и литература –                    10.09.2019г.; к-т 211
  2. Английски език /писмен и устен/–                11.09.2019г.; к-т 202
  3. Математика –                                                 05.09.2019г. ; к-т 209
  4. История и цивилизации –                             09.09.2019г.; к-т 402
  5. География и икономика –                             09.09.2019г.; к-т 208
  6. Философия –                                                10.09.2019г.; к-т библиотека
  7. Биология и здравно образование –            04.09.2019г.; к-т 307
  8. Физика и астрономия –                                02.09.2019г.; к-т 305
  9. Химия и опазване на околната среда –      03.09.2019г.; к-т 309

 

Изпитите се провеждат в определените кабинети от 09:30 часа.

 

 

 

Директор: ………………

                                                                  /  К.Кръстев /