Новини

10 богоровци с международни сертификати за владеена на английски език

11-07-2019 / SCHOOL LIFE

През тази  учебна година - 2018/2019 - 10 ученици от 11 и 12 клас в ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград се явиха на изпит пред AVO Bell (лицензиран изпитен център на университета Кеймбридж) и придобиха международен сертификат за владеене на английски език. Шестима от тях защитиха ниво C1 и четирима – ниво B2 от европейската езикова рамка. За своята подготовка те се довериха на професионализма на своите преподаватели в гимназията и резултатите са в следствие на системната и целенасочена работа в училище и усилената и последователна самоподготовка.

Сертификатите са с доживотна валидност и могат да се използват като вход за висши учебни заведения в страната и чужбина както и за работа в страната и чужбина. Придобиването им на финала на средното образование е много далновидно и практично решение, което поставя много стабилна основа за бъдеща реализация.

Гордеем се с успеха и постиженията на нашите ученици!