Новини

Инструктажи!!!

18-05-2020 / SCHOOL LIFE

Моля свалете си прикачените файлове!!!
1.ИНСТРУКТАЖ
ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ
НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК
2.ИНСТРУКТАЖ
ЗА КВЕСТОРА
НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)
3.ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

http://www.ivanbogorov93.com/mod/forum/discuss.php?d=35