Новини

Свободни места за ученици за 2020/2021 уч. год. към 08.09.2020 г.

18-07-2020 / SCHOOL LIFE

ПРОФИЛИРАНА EЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

 

Справка

    съгласно чл.104,ал.1,ал.2 от Н.№10/01.09.2016г. МОН за

свободните места за ученици по профили и класове за учебната 2020/2021 година

 

 

VIII клас

Профил "Чужди езици - Английски с Испански език" - 1

Х клас

Профил “Чужди езици – Английски език с Немски език”- 4

Профил “Чужди езици – Английски език с Руски език”   -  1

 

ХІ клас-

Профил „Чужди езици - Английски език с Немски език” -  7

 

                                    

                                                       

Директор: ………………

                                                                  /  К.Кръстев /