Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2020/2021

СЪОБЩЕНИЕ-ЗА-ОТКРИВАНЕ-НА-УЧЕБНАТА-ГОДИНА-2020-2021 11-09-2020 / SCHOOL LIFE

Ръководставото на ПЕГ "Д-р Иван Богоров" - Димитровград

съобщава,

че новата учебна година 2020/2021 година ще бъде тържествено открита

на 15 септември /вторник/ от 10 часа

в двора на гимназията.

На тържеството присъстват учениците от VIII клас при спазване на мерките за безопасност в епидемиологична обстановка.

Учениците от останалите класове да се явят в училище по следния график:

IX а, IX б, IX в клас - в 11:00 часа

Х а, Х б,  Х в клас - в 11:15 часа

XI а, XI б,  XI в - в 11:30 часа

XII а, XII б клас - в 11:45 часа

Учениците от VIII, IX, и X клас влизат и излизат през централния южен вход на сградата, а  XI и XII клас - през страничния северен вход.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ

 

VIII а – 202

VIII б – 201

VIII в – 203

IX а – 106

IX б – 101

IX в – 301

 

      X а – 103

      Х б – 204

      Х в – 303

      XI а - 207

      XI б - 104

      XI в – 212

      XII а – 211

      XII б – 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всички ученици, преподаватели и родители ръководството пожелава успешна и ползотворна учебна година!