Новини

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА НЕТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

18-02-2021 / SCHOOL LIFE

По повод на тиражирана неточна информация в местните електронни медии ръководството на ПЕГ "Д-р Иван Богоров", гр. Димитровград съобщава, че в гиманзията НЯМА болен преподавател и карантиниран клас заради COVID 19. 

В гимназията стриктно се спазват противоепидемиологичните мерки и графикът на обучение, утвърден от МОН.