Новини

ОТНОВО „НЕОХИМ“ КАТО ЖЕЛАН ДОМАКИН

ОТНОВО-„НЕОХИМ“-КАТО-ЖЕЛАН-ДОМАКИН 17-04-2021 / SCHOOL LIFE

За подпомагане на професионалната ориентация на учениците от Езикова гимназия се възобновява ежегодното посещение на ученици от 12. класове в „Неохим”АД, едно от мощните промишлени предприятия на територията на община Димитровград. На 21. и 22. април 2021 г. по инициатива на г-жа Ст. Иванова, учител по физика и астрономия, и със съдействието на ръководствата на „Неохим” АД и ПЕГ „Д-р Иван Богоров” зрелостниците ще имат възможност да посетят физични лаборатории на територията на предприятието, където да се запознаят с приложението на физиката в производствени условия. Благодарим за оказваното вече 10 години, съдействие от страна на централното ръководство и в частност на инж. Красимир Колев, ръководител сектор „Орган за контрол”, които се ангажират с нелеката задача да ориентират нашите ученици в бъдещия им професионален избор.