Новини

График за поправителна сесия на изпити на ученици в дневна форма - 09.2021г.

28-07-2021 / SCHOOL LIFE

 


ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/25525 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” №45  

 

                                              

Г Р А Ф И К

 

ИЗПИТИ - поправителни на ученици от дневна форма на обучение  – 2020/2021г.

 

 • Български език и литература09.09.2021г., 14.00ч.
 • Английски език – 08.09.2021г. – 9.00ч.писмен, 14.00ч.- устен
 • Физика и астрономия – 07.09.2021г., 14.00ч.
 • География и икономика – 07.09.2021г. от 09,00ч.
 • Немски език – 10.09.2021г. - 9.00ч.писмен, 13.00ч.-устен
 • История и цивилизация – 09.09.2021г., 9.00ч.
 • Математика – 08.09.2021г., 09.00ч.
 • Биология и ЗО – 08.09.2021г., 9.00ч.
 • Химия и ООС08.09.2021г., 9.00ч.
 • Философия 09 .09.2021г. - 14.30ч.
 • Испански език – 08.09.2021г. 9.00ч.писмен ,13.00ч.-устен
 • Музика - 10.09.2021г.- 14.30ч.