Новини

УЧАСТВАМЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ „АТРИУМ“

УЧАСТВАМЕ-В-МЕЖДУНАРОДЕН-ПРОЕКТ--НА-ФОНДАЦИЯ-„АТРИУМ“ 16-10-2022 / SCHOOL LIFE

От 6. до 8. октомври  в град Форли – Италия екип на ПЕГ“Д-р Иван Богоров“  взе участие в реализацията на международен проект, който има за цел да запознае младите хора на Европа с противоречивото историческо наследство. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and Persecution under the totaLitarian rEgimes of the XX century” – „PEOPLE“ ) се осъществява по програма на ЕС „ Европа за гражданите“ от асоциация ATRIUM. На срещата в гр. Форли участие взеха още гости от град Лабин /Хърватия/, Шкодра / Албания/ и „Сдружение на португалски политически емигранти“ (Португалия). Целта на проекта е да привлече младежи, които на базата на собствените си разбирания и проучване на темата за преследването и дискриминацията по време на тоталитарните режими на XX век, да интерпретират исторически събития през този период и да реализират  дейностите по него.

Домакини на срещите бяха представителите на фондация „Атриум“ във Форли, както и ръководството и учениците от Classical High School “G.B. Morgagni”. Програмата съдържаше множество срещи, в които с помощта на университетски преподаватели се коментираха проблеми от отношението към наследството от тоталитарните режими. В своите проучвания италианските ученици разказаха чрез личните истории на хората колко трагично е да се превърнеш от личност само в един номер от концентрационен лагер. Чрез интерактивна игра с обиколка на архитектурата, създадена във времето на Мусолини, младите хора изразиха отношението си към отнемането на човешките възможности за избор и разделя семейства.

Христо Русев и Евгени Гинчев бяха димитровградското участие в срещата. Те представиха документалния филм „Неща премълчавани“ и постерите по проекта – резултат от изследователската дейност на младежите от Димитровград. Акценти в тази дейност са драматичната съдба на поета Пеньо Пенев и закриването на театъра през 60-те години на ХХ век.

Следващата среща по проект „PEOPLE“ е в края на октомври в Лисабон / Португалия/.