Списък с учебници

 

Клас Предмет Учебник Издателство Автори
8 клас Английски език
Legacy for Bulgaria
Express Publishing  
Математика Математика за 8 клас "Архимед" Паскалева и Паскалев    
Литература Литература за 8 клас "Булвест" 2000 Илияна Кръстева и колектив    
Инф. Технологии Инф. Технологии за 8 клас "Просвета"      
Музика Музика за 8 клас "Просвета" В. Сотирова    
Български език Български език за 8 клас "Булвест 2000" Ангел Петров и колектив    
Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 8 клас "Педагог 6"  
Философия Философия за 8 клас /учебник и учебна тетрадка/ "Педагог 6"
Галя Герчева - Несторова, Райна Димитрова
 
Клас Предмет Учебник Издателство Автори
9 клас Англ. език Legacy B1 /part 1/ Express Publishing  
Немски език 2 ЧЕ 1+2 Schritte International Neu A1 Hueber  
Математика Математика за 9 клас Архимед 2 Здравка Паскалева и колектив
Литература Литература за 9 клас Булвест 2000 Виолета Герджикова и колектив
Бълг. език Български език за 9 клас Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
Философия Философия за 9 клас Педагог 6 Галя Герчева - Несторова и колектив
Руски език Классно!, A1 /част 1/, /учебник и учебна тетрадка/ Klett Татяня Алексиева
Биология и здравно образование

Биология и здравни образование за 8 клас /първа част за 9 клас при профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език/

Биология и здравни образование за 9 клас /втора част за 9 клас при профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език/

/Използват се двата учебника през учебната година/

 

Педагог 6  
Физика и астрономия Физика и астрономия за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език, 9 клас Булвест 2000 Максим Максимов и колектив
Инф. Технологии Информационни технологии за 9 клас Просвета  
История и цивилизации

История и цивилизации за 8 кл, 1 част за 9кл. за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език и

История и цивилизации за 9 кл., 2 част за

9 клас за  профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език

/Използват се двата учебника през учебната година/

Просвета  
География и икономика на Англ. Език Geography and economics for 9 grade Анубис А. Попов и колектив
География и икономика Атлас по география и икономика за 8 и 9 клас Datamap  
Музика Музика за 8 клас Просвета  
Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 9 клас Педагог 6  
Химия и опазване на околната среда

Химия за 8 клас /1 - ва част за 9 клас/,

Химия за 9 клас /2 - ра част 9 клас/

Педагог 6  
Клас Предмет Учебник Издателство Автори
10 клас Български език Български език за 10 клас БГ учебник Петя Маркова, Павлина Върбанова
10 клас Литература Литература за 10 клас БГ учебник Ив. Инев и колектив
10 клас Англ. език Legacy, B1 /part 2/ /учебни и учебна тетрадка/ Express Publishing  
Немски език 2 ЧЕ Schritte International Neu, A1 /1+2/ Hueber  
Руски език 2 ЧЕ Классно! русский язьІк, А1 /част 2/ Klett

Т. Алексиева, О Лазова,

В. Миланова

Математика Математика за 10 клас "Архимед" Паскалева и Паскалев
Информационни технологии Информационни технологии за 10 клас Просвета Николина Николова и кол.
История и цивилизация История и цивилизация за 10 клас Просвета П. Павлов и кол.
География и икономика География и икономика за 10 клас Булвест 200 Румен Пенин и кол.
География и икономика Атлас по география на България за 10 клас Атласи  
Философия Филосовия за 10 клас и Работни листове по философия за 10 клас Педагог 6 Галя Герчова - Несторова и колектив
Биология и здравно образование Биология и здравно образование за 9 клас Педагог 6 Снежана Томова
Физика и астрономия Физика  и астрономия за 9 клас "Булвест 2000" Максимов
Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда за 10 клас Педагог 6 М. Павлова и М.Кирова
Музика Музика за 10 клас Просвета Лозанка Пейчева и кол.
Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 10 клас Просвета Петер Цанев и кол.
Клас Предмет Учебник Издателство Автори
11 клас Англ. език Upstream C1 Express Publishing  
  Pathways to Literature Express Publishing  
Немски език  Direkt zwei III "Klett"  
Руски език Я знаю на отлично руский язьІк "Klett"  
Испански език      
Математика Математика за 11 клас ЗП "Архимед"2002/2004 Паскалева и Паскалев
Литература Литература за 11 клас "Булвест 2000" М. Герджикова
Бълг. Език Български език за 11 клас "Д-р Иван Богоров" М. Васева
Биология и здравно образование Биология и здравно образование за 10 клас "Булвест 2000" О. Димитров и колектив
Физика и астрономия Физика и астрономия за 10 клас "Булвест 2000" Максимов
История и цивилизации История и цивилизация за 10 клас "Просвета" Г. Марков, Р. Кушева
География и икономика

География и икономика за 10 клас

/издание след 2012г./

"Булвест 2000"  Румен Пенин и колектив
Философия Философия за 11 клас "Анубис" Иван Колев и Райчо Пожарлиев
Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда за 10 клас-задълж. подготовка "Регалия" Шубанова
Клас Предмет Учебник Издателство Автори
12 клас Англ. Език Upstream C1 Express Publishing  
Испански език Encuentros 2  
Немски език 2 ЧЕ Direkt zwei IV "Klett"  
Математика Математика за 12 клас ЗП "Архимед" 2004 Паскалеви
Литература Литература за 12 клас "Булвест 2000" Илиана Кръстева
Български език Български език за 12 клас "Д-р Иван Богоров" М. Васева
История и цивилизации История и цивилизация за 11 клас "Анубис" Вера Мутафчиева
Историяи цивилизации -ЗИП История и цивилизация за 11 клас "Анубис" Вера Мутафчиева
Свят и личност Свят и личност "Просвета" М. Грекова
Физика и астрономия Физика и астрономия 10 клас "Анубис" Райчева
ИТ - ЗИП Page Maker