Списък с учебници

 

Клас Предмет Учебник Издателство Автори
8 клас Английски език
Legacy for Bulgaria
Express Publishing  
Математика Математика за 8 клас "Архимед" Паскалева и Паскалев    
Литература Литература за 8 клас "Булвест" 2000 Илияна Кръстева и колектив    
Инф. Технологии Инф. Технологии за 8 клас "Просвета"      
Музика Музика за 8 клас "Просвета" В. Сотирова    
Български език Български език за 8 клас "Булвест 2000" Ангел Петров и колектив    
Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 8 клас "Педагог 6"  
Философия Философия за 8 клас /учебник и учебна тетрадка/ "Педагог 6"
Галя Герчева - Несторова, Райна Димитрова
 
Клас Предмет Учебник Издателство Автори
9 клас Англ. език Legacy B1 /part 1/ Express Publishing  
Немски език 2 ЧЕ 1+2 Schritte International Neu A1.1 + A1.2 Hueber Monika Bovermann, Daniela Niebisch, Angela Pude, Monika Reimann
Испанки език 2 ЧЕ  Con gusto –A1- Tomo 1. Libro del alumno (Учебник по испански език за 9. Клас втори чужд език) Klett  
  Con gusto –A1- Tomo 1. Cuaderno de ejercicios (Учебна тетрадка по испански език за 9. Клас втори чужд език). Klett  
Математика Математика за 9 клас Архимед 2 Здравка Паскалева и колектив
Литература Литература за 9 клас Булвест 2000 Виолета Герджикова и колектив
Бълг. език Български език за 9 клас Булвест 2000 Ангел Петров и колектив
Философия Философия за 9 клас Педагог 6 Галя Герчева - Несторова и колектив
Руски език Классно!, A1 /част 1/, /учебник и учебна тетрадка/ Klett Татяня Алексиева
Биология и здравно образование

Биология и здравни образование за 8 клас /първа част за 9 клас при профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език/

Биология и здравни образование за 9 клас /втора част за 9 клас при профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език/

/Използват се двата учебника през учебната година/

 

Педагог 6  
Физика и астрономия Физика и астрономия за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език, 9 клас Булвест 2000 Максим Максимов и колектив
Инф. Технологии Информационни технологии за 9 клас Просвета  
История и цивилизации

История и цивилизации за 8 кл, 1 част за 9кл. за профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език и

История и цивилизации за 9 кл., 2 част за

9 клас за  профилирано и професионално обучение с интензивно изучаване на чужд език

/Използват се двата учебника през учебната година/

Просвета  
География и икономика на Англ. Език Geography and economics for 9 grade Анубис А. Попов и колектив
География и икономика Атлас по география и икономика за 8 и 9 клас Datamap  
Музика Музика за 8 клас Просвета  
Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 9 клас Педагог 6  
Химия и опазване на околната среда

Химия за 8 клас /1 - ва част за 9 клас/,

Химия за 9 клас /2 - ра част 9 клас/

Педагог 6  
         
Клас Предмет Учебник Издателство Автори
10 клас Български език Български език за 10 клас Булвест 2000 Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
 клас Литература Литература за 10 клас Булвест 2000 Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
10 клас Английски език Legacy, B1 /part 2/ /учебни и учебна тетрадка/ Express Publishing  
Испански език 2 ЧЕ Con gusto –A1- Tomo 2. Libro del alumno (Учебник по испански език за 9. Клас втори чужд език) Klett  
  Con gusto –A1- Tomo 2. Cuaderno de ejercicios (Учебна тетрадка по испански език за 9. Клас втори чужд език). Klett  
Немски език 2 ЧЕ Schritte International Neu, A1.1 + A1.2 Hueber Monika Bovermann, Daniela Niebisch, Angela Pude, Monika Reimann
Руски език 2 ЧЕ Классно! русский язьІк, А1 /част 2/ Klett

Т. Алексиева, О Лазова,

В. Миланова

Математика Математика за 10 клас "Архимед" Паскалева и Паскалев
Информационни технологии Информационни технологии за 10 клас Просвета Николина Николова и кол.
История и цивилизация История и цивилизация за 10 клас Просвета П. Павлов и кол.
География и икономика География и икономика за 10 клас Булвест 200 Румен Пенин и кол.
География и икономика Атлас по география на България за 10 клас Атласи  
Философия Филосовия за 10 клас и Работни листове по философия за 10 клас Педагог 6 Галя Герчова - Несторова и колектив
Биология и здравно образование Биология и здравно образование за 9 клас Педагог 6 Снежана Томова
Физика и астрономия Физика  и астрономия за 9 клас "Булвест 2000" Максимов
Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда за 10 клас "Анубис" Цаковски и кол.
Музика Музика за 10 клас Просвета Лозанка Пейчева и кол.
Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 10 клас Просвета Петер Цанев и кол.
Клас Предмет Учебник Издателство Автори
11 клас Англ. език Legacy B2 part 1 Express Publishing  
       
Немски език  „Schritte international NEU“ A2.3.+A2.4. Hüberverlag Monika Bovermann, Daniela Niebisch, Angela Pude, Monika Reimann
Руски език      
Испански език      
Математика      
Литература Учебник по литература за 11 клас Булвест 2000 Бойко Пенчев и Илияна Кръстева
Български език Учебник по български език за 11 клас Булвест 2000 Ангел Петров и Мая Падешка
Гражданско образование Гражданско образование за 11. клас   Анубис Иван Колев, Пламен Макариев, Розелина Найденова
Биология и здравно образование - профил      
       
История и цивилизации - профил История и цивилизации за XI клас , модул 1 , 2, 3 Просвета - София АД проф. д- р Борислав Гаврилов, доц. д- р Теодор Леков, проф. д- р Александър Николов, доц. д- р Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева
География и икономика - профил

География и икономика за XI, Модул 1 "Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие"

 

Клет България ООД Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова
  География и икономика за XI клас, Модул 2, 3 и 4 Просвета - София АД проф. д- р Стела Дерменджиева, проф. д- р Петър Стоянов, проф. д.н. Атанас Дерменджиев, доц. д- р Петя Събева, доц. д-р Петя Събева, доц. д- р Николай Попов
Химия и ООС - профил Химия и опазване на околната среда за XI клас, модул 1 "Теоретични основи на химията" Педагог - 6 Невена Върбанова и кол. 
    Химия и опазване на околната среда за XI клас, модул 2 "Неорганична химия" Педагог - 6  

 

Клас

Предмет Учебник Издателство Автори
12 клас Английски език Upstream C1 Express Publishing  
Испански език 2 ЧЕ

¡A bordo!, B1.1 – Учебник по испански език

 ¡A bordo!, B1.1 – Учебна тетрадка по испански език

Klett
Немски език 2 ЧЕ Direkt zwei Teil 4 "Klett"  
Математика Математика за 12 клас ЗП "Архимед" 2004 Паскалеви
Литература Литература за 12 клас "Булвест 2000" Илиана Кръстева
Български език Български език за 12 клас "Д-р Иван Богоров" М. Васева
История и цивилизация История и цивилизация за 11 клас "Анубис" Вера Мутафчиева
География и икономика - профилирана подготовка География и икономика за 12 клас - профилирана подготовка "Сиела" Антон Попов и колектив
География и икономика География и икономика за 11 клас Булвест 2000 Румен Пенин и кол. 
Свят и личност Свят и личност "Просвета" М. Грекова
Физика и астрономия Физика и астрономия 10 клас "Анубис" Райчева
ИТ - ЗИП Page Maker