Списък с учебна литература

 

 
КЛАС АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ
VIII клас - "Старогръцки митове и легенди"
  Омир "Илиада"
  Софокъл "Антигона"
    Библия - основни сюжети
    "Пространно житие на св. Кирил"
  Джовани Бокачо "Декамерон" (1 ден, 3 новела)
  Сервантес "Дон Кихот"
  Уилям Шекспир "Хамлет"
  Уилям Шекспир "Сонети"
IX клас    
  Дж. Суифт "Пътешествията на Гъливер"
  Дж. Байрон "Дон Жуан"
  А. С. Пушкин "Евгений  Онегин"
  Оноре дьо Балзак "Дядо Горио"
  Гюстав Флобер "Мадам Бовари"
  Пол Верлен Лирика
  Шарл Бодлер Лирика
  Паисий Хилендарски "История славянобългарска"
  П. Р. Славейков "Изворът на Белоногата"
  Христо Ботев  Поезия
X клас    
  Иван Вазов "Епопея на забравените" (одата "Левски")
  Иван Вазов "Под игото"
  Алеко Константинов "Бай Ганьо"
  Пенчо Славейков "Cis moll"
  Елин Пелин "Гераците"
  Гео Милев "Септември"
  Христо Смирненски

 

"Зимни вечери"
  Йордан Йовков "Индже", "Албена"
  Димитър Димов "Тютюн"
  Николай Хайтов "Диви разкази" ("Дърво без корен")
  Йордан Радичков "Нежната спирала"
XI клас    
  Димитър Талев "Железният светилник"
  Алеко Константинов "Бай Ганьо" ("Бай Ганьо журналист")
  Станислав Стратиев "Балкански синдром"
  Иван Вазов

"Епопея на забравените" (одата "Паисий")

"Новото гробище над Сливница"

"При Рилския манастир"

  Никола Вапцаров стих. "История"
  Йордан Радичков "Ноев ковчег"
  Христо Ботев стих. "Борба"; стих. "До моето първо либе"
  Елин Пелин разказът "Андрешко"
  Христо Смирненски "Приказка за стълбата"
  Емилиян Станев "Крадецът на праскови"
  Пейо Яворов поемата "Градушка"
  Пенчо Славейков поезия "Спи езерото"
     

XI и XII клас 

по старата учебна програма

Христо Ботев

Поезия - "Майце си", "Към брата си",

"Елегия", "Борба",

"До моето първо либе","На прощаване", 

"Хаджи Димитър", "Моята молитва",

"Обесването на Васил Левски"

  Иван Вазов

Поезия - "Българският език", "Отечество любезно",

"При Рилския манастир", "Елате ни вижте",

"Линее нашто поколение",

"Епопея на забравените": 

"Левски", "Паисий",

"Кочо", "Опълченците на Шипка"

Разказ - "Дядо Йоцо гледа"

Повест - "Чичовци"

Роман - "Под игото"

  Алеко Константинов

Фейлетон - "Разни хора, разни идеали"

Книга - "Бай Ганьо"

  Пенчо Славейков

Поезия - "Cis moll",

"Ни лъх не дъхва над полени",

"Спи езерото", "Белостволи буки",

"Самотен гроб в самотен кът"

Поема -"Ралица"

  Пейо Яворов

Поезия - "Градушка", "Заточеници",

"Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи",

"Стон", "Две души", "Сенки",

"Песента на човека", "Маска"

  Елин Пелин

Разкази - "Ветрената мелница", "Косачи",

"Задушница", "Мечтатели",

"На оня свят", "Андрешко",

"Чорба от греховете на отец Никодим",

"Занемелите камбани"

Повест -  "Гераците"

  Димчо Дебелянов

Поезия - "Черна песен", "Пловдив",

"Да се завърнеш ...",

"Помниш ли, помниш ли ...",

"Спи градът", "Миг", "Един убит",

"Сиротна песен", "Тиха победа"

  Христо Смирненски

Поезия - "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан",

"Юноша", "Стария музикант",

"Цветарка", "Зимни вечери"

  Гео Милев Поема - "Септември"
  Атанас Далчев

Поезия - "Прозорец", "Болница",

"Стаята", "Къщата", "Повест",

"Книгите", "Камък", "Дяволско"

  Елисавета Багряна

Поезия - "Кукувица", "Стихии",

"Потомка", "Вечната"

  Йордан Йовков

Разкази - "Песента на колелетата",

"Последна радост", "Шибил",

"През чумавото", "Индже",

"Албена", "Другоселец",

"Серафим"

  Никола Вапцаров

Поезия - "Вяра",

"Писмо"/ "Ти помниш ли ...",

"Песен на човека", "Сън",

"История", "Завод", "Кино",

"Прощално", "Борбата е безмилостно жестока"

  Димитър Димов Роман - "Тютюн"
  Димитър Талев Роман - "Железният светилник"