Бюджет 2020

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

                       

ЗАПОВЕД № 140/ 11.03.2020г.

На основание : писмо № ФС-16-83/6.3.2020г. на ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД и чл.282 от Закона за предучилищното и училищното образувание.

НАРЕЖДАМ:

Бюджета за 2020г. на гимназията да бъде разпределен както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

 

ПАРАГРАФ

ОБЩО БЮДЖЕТ

I ТРИМЕСЕЧИЕ

II ТРИМЕСЕЧИЕ

III ТРИМЕСЕЧИЕ

IV ТРИМЕСЕЧИЕ

§0101

553410

163965

134595

113426

141424

§0200

45800

6350

4750

3750

4750

§0202

4200

1050

 1050

1050 

1050 

§0205

22000

5850

5250

4150

6750

§0208

12000

3500

3000 

2500

3000

§0209

7600

2600

1500

1500

2000

§0500

158000

47200

39000

35550

36250

§0551

88000

26500

21500

20000

20000

§0552

21000

5600

4500

5300

5600

§0560

34000

10600

9500

6900

7000

§0580

15000

4500

3500

3350

3650

§1000

133843

39500

30950

32100

31293

§1011

300

200

100

 

 

§1013

4200

 

 

4200

 

§1015

28000

8500

6500

7000

6000

§1016

32000

9250

7750

6950

8050

§1020

65743

20500

15850

13200

16193

§1051

2400

650

550

550

650

§1062

1200

400

200

200

400

§4000

32143

9850

8293

6250

7750

ВСИЧКО

923196

266765

217588

190976

221367

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на счетоводителя.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на първостепенния разпоредител.

 

 

Красимир Кръстев

Директор на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“