График за консултациите на класните ръководители

График за консултациите на класните ръководители за първи учебен срок на учебната 2017 / 2018 година

Номер

по ред

клас

Име и фамилия

на класния ръководител

Ден от седмицата Стая Час
1. VIII a Хилда Мартинова петък 201 13,45 - 14,30
2 VIII б Веселина Попова петък 211 13,45 - 14,30
3 VIII в Бистра Жекова четвъртък 212 13,45 - 14,30
4 ІХ а Милена Стойчева четвъртък 209 13,45 - 14,30
5 IХ б Анелия Койнова петък 205 13,45 - 14,30
3. X а Атанаска Даскалова четвъртък 208 13,45 - 14,30
4. X б Екатерина Костова четвъртък 307 13,45 - 14,30
5. X в Анелия Александрова четвъртък 305 13,45 - 14,30
6. XІ a Йовелина Бойчева вторник 202

13,45 - 14,30

7. XІ б Иванка Андреева сряда 206 12,50 - 13,35
8. XIІ a Мария Янева петък 301 13,45 - 14,30
9. XIІ б Тодор Тодоров петък

402

к-т по История

13,45 - 14,30
10. XIІ в Антоанета Коджабашева вторник 207 13,45 - 14,30