График за консултациите на класните ръководители

ГРАФИК   
за ЧК и за консултации за I-ви срок  на учебната 2022/2023година
на класните ръководители
в ПЕГ "Д-р Иван Богоров" - Димитровград
             
№ по ред клас Имена ЧК - Ден от седмицата час Час за консултации
Ден от седмицата стая Час
1 8 а Хилда Мартинова понеделник 7ч Петък 201 7час
2 8 б Ирина Димитрова понеделник 7ч Вторник 211 7час
3 8 в Анна Паунова понеделник 7ч Петък 309 7час
4 9 а Теодора Христова четвъртък 7ч Четвъртък 206 8час
5 9 б Цветанка Христова понеделник 7ч Понеделник 209 8час
6 9 в Десислава Стоянова вторник 8ч Петък 208 7час
7 10 а Йовелина Бойчева понеделник 7ч Сряда 202 7час
8 10 б Антоанета Коджабашева понеделник 7ч Петък 207 7час
9 10 в Калоян Добрев понеделник 7ч Понеделник 203 8час
10 11 а Валери Славов четвъртък 7ч Четвъртък 205 8час
11 11 б Тодор Тодоров понеделник 7ч Вторник 402 8час
12 11 в Даниела Георгиева четвъртък 7ч Четвъртък 301 8час
13 12 а Стефка Иванова понеделник 7ч Понеделник 305 8час
14 12 б Илина Кинева понеделник 7ч Понеделник 204 8час
15 12 в Диян Делчев понеделник 7ч Вторник 302 8час
    Утвърдил:      
    Директор:……………………………      
      Кр. Кръстев