График за консултациите на класните ръководители

График за консултациите на класните ръководители за първи учебен срок на учебната 2019 / 2020 година

Номер

по ред

клас

Име и фамилия

на класния ръководител

Ден от седмицата Стая Час
1. VIII a Радостина Митева петък 105 14,30 - 15,15
2 VIII б Тодор Тодоров четвъртък 402 14,30 - 15,15
3 VIII в Диляна Колева петък 301 14,30 - 15,15
4 ІХ а Стефка Иванова четвъртък 305 13,45 - 14,30
5 IХ б Илина Кинева петък 204 14,30 - 15,15
6 IX в Васка Симеонова петък 303 14,30 - 15,15
  X а Хилда Мартинова сряда 201 13,45 - 14,30
  X б Жанета Делчева вторник 307 13,45 - 14,30
  X в Бистра Жекова вторник 212 14,30 - 15,15
6. XІ a Цветанка Христова петък 209

14,30 - 15,15

7. XІ б Анелия Койнова вторник 205 13,45 - 14,30
8. XIІ a Атанаска Даскалова четвъртък 208 14,30 - 15,15
9. XIІ б Екатерина Костова понеделник

307

13,45 - 14,30
10. XIІ в Антоанета Коджабашева вторник 207 14,30 - 15,15