График за консултациите на класните ръководители

ГРАФИК   
за ЧК и за консултации за II-ри срок  на учебната 2021/2022година
на класните ръководители
в ПЕГ "Д-р Иван Богоров" - Димитровград
             
№ по ред клас Имена ЧК - Ден от седмицата час Час за консултации
Ден от седмицата стая Час
1 8 а Теодора Христова сряда 7ч вторник 105 14.35-15.20
2 8 б Цветанка Христова понеделник 7ч вторник 209 14.35-15.20
3 8 в Десислава Стоянова сряда 8ч понеделник 203 13.45-14.30
4 9 а Йовелина Бойчева понеделник 7ч четвъртък 202 13.45-14.30
5 9 б Антоанета Коджабашева петък 7ч вторник 207 14.35-15.20
6 9 в Калоян Добрев понеделник 7ч понеделник 203 14.35-15.20
7 10 а Валери Славов четвъртък 7ч понеделник 106 13.45-14.30
8 10 б Тодор Тодоров понеделник 7ч вторник 402 14.35-15.20
9 10 в Даниела Георгиева понеделник 7ч вторник 301 14.35-15.20
10 11 а Стефка Иванова понеделник 7ч петък 305 13.45-14.30
11 11 б Илина Кинева понеделник 7ч понеделник 204 14.35-15.20
12 11 в Диян Делчев понеделник 7ч петък 103 13.45-14.30
13 12 а Хилда Мартинова вторник 7ч петък 201 13.45-14.30
14 12 б Марин Калинков понеделник 7ч понеделник 107 14.35-15.20
15 12 в Бистра Жекова понеделник 7ч вторник 212 13.45-14.30
      Утвърдил:      
      Директор:……………………………  
        Кр. Кръстев