Заповед на Директор за прием на ученици след 7 клас за учебната 2017/ 2018 година