Финансови отчети за 2020 година

                       
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2020г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   255548,00   0,00 255548,00
2404       0,00 0,00
2405 920,00   920,00
2406     0,00
3619     0,00
3702     0,00
4501     0,00
7500 -8000,00   -8000,00
7600 0,00 0,00 0,00
7611 0,00   0,00
7612 0,00   0,00
6109 (+,-) 259282,00   259282,00
6101 0,00   0,00
8803 (+,-) 3346,00   3346,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -12195,00     -12195,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 243353,00 435,00 0,00 243788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243788,00
101   161660,00     161660,00     0,00   0,00 161660,00
200 0,00 3403,00 0,00 0,00 3403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3403,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   715,00     715,00     0,00   0,00 715,00
205   2688,00     2688,00     0,00   0,00 2688,00
208   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
209   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 36547,00 0,00 0,00 36547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36547,00
551   21186,00     21186,00     0,00   0,00 21186,00
552   3734,00     3734,00     0,00   0,00 3734,00
560   7572,00     7572,00     0,00   0,00 7572,00
580   4055,00     4055,00     0,00   0,00 4055,00
1000 0,00 34361,00 435,00 0,00 34796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34796,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   8068,00     8068,00     0,00   0,00 8068,00
1016   15514,00     15514,00     0,00   0,00 15514,00
1020   10602,00 435,00   11037,00     0,00   0,00 11037,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   172,00     172,00     0,00   0,00 172,00
1062   5,00     5,00     0,00   0,00 5,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901         0,00     0,00   0,00 0,00
4000   3465,00     3465,00     0,00   0,00 3465,00
5000 0,00 3917,00 0,00 0,00 3917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3917,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201         0,00     0,00   0,00 0,00
5203   3917,00     3917,00     0,00   0,00 3917,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -435,00   0,00 -435,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   38  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 355 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   1196  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ