Финансови отчети за 2020 - 2021 година

                       
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2020г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   255548,00   0,00 255548,00
2404       0,00 0,00
2405 920,00   920,00
2406     0,00
3619     0,00
3702     0,00
4501     0,00
7500 -8000,00   -8000,00
7600 0,00 0,00 0,00
7611 0,00   0,00
7612 0,00   0,00
6109 (+,-) 259282,00   259282,00
6101 0,00   0,00
8803 (+,-) 3346,00   3346,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -12195,00     -12195,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 243353,00 435,00 0,00 243788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243788,00
101   161660,00     161660,00     0,00   0,00 161660,00
200 0,00 3403,00 0,00 0,00 3403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3403,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   715,00     715,00     0,00   0,00 715,00
205   2688,00     2688,00     0,00   0,00 2688,00
208   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
209   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 36547,00 0,00 0,00 36547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36547,00
551   21186,00     21186,00     0,00   0,00 21186,00
552   3734,00     3734,00     0,00   0,00 3734,00
560   7572,00     7572,00     0,00   0,00 7572,00
580   4055,00     4055,00     0,00   0,00 4055,00
1000 0,00 34361,00 435,00 0,00 34796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34796,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   8068,00     8068,00     0,00   0,00 8068,00
1016   15514,00     15514,00     0,00   0,00 15514,00
1020   10602,00 435,00   11037,00     0,00   0,00 11037,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   172,00     172,00     0,00   0,00 172,00
1062   5,00     5,00     0,00   0,00 5,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901         0,00     0,00   0,00 0,00
4000   3465,00     3465,00     0,00   0,00 3465,00
5000 0,00 3917,00 0,00 0,00 3917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3917,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201         0,00     0,00   0,00 0,00
5203   3917,00     3917,00     0,00   0,00 3917,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -435,00   0,00 -435,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   38  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 355 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   1196  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            
                       

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019г

НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   804317,00   11380,00 815697,00
2404       1075,00 1075,00
2405   5460,00 5460,00
2406     0,00
3619     0,00
3702     0,00
4501   1160,00 1160,00
7500 -12000,00   -12000,00
7600 0,00 0,00 0,00
7611 1924,00   1924,00
7612 -1924,00   -1924,00
6109 (+,-) 812416,00 3685,00 816101,00
6101 3901,00   3901,00
8803 (+,-) 0,00   0,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)         0,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 803333,00 16312,00 984,00 820629,00 1445,00 0,00 1445,00 9935,00 11380,00 832009,00
101   471925,00     471925,00     0,00 1075,00 1075,00 473000,00
200 0,00 88915,00 0,00 0,00 88915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88915,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   4117,00     4117,00     0,00   0,00 4117,00
205   16000,00     16000,00     0,00   0,00 16000,00
208   64481,00     64481,00     0,00   0,00 64481,00
209   4317,00     4317,00     0,00   0,00 4317,00
500 0,00 119824,00 0,00 0,00 119824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119824,00
551   62731,00     62731,00     0,00   0,00 62731,00
552   13135,00     13135,00     0,00   0,00 13135,00
560   30869,00     30869,00     0,00   0,00 30869,00
580   13089,00     13089,00     0,00   0,00 13089,00
1000 0,00 94861,00 16312,00 984,00 112157,00 1445,00 0,00 1445,00 8860,00 10305,00 122462,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   3150,00     3150,00     0,00   0,00 3150,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   16560,00   492,00 17052,00     0,00 2160,00 2160,00 19212,00
1016   30482,00     30482,00     0,00   0,00 30482,00
1020   41920,00 16312,00 492,00 58724,00 1445,00   1445,00 6300,00 7745,00 66469,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   1969,00     1969,00     0,00 300,00 300,00 2269,00
1062   420,00     420,00     0,00 100,00 100,00 520,00
1092   185,00     185,00     0,00   0,00 185,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901   175,00     175,00     0,00   0,00 175,00
4000   27365,00     27365,00     0,00   0,00 27365,00
5000 0,00 443,00 0,00 0,00 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201         0,00     0,00   0,00 0,00
5301   443,00     443,00     0,00   0,00 443,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -16312,00   0,00 -16312,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   38  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 355 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ      
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   255548,00   0,00 255548,00
2404       0,00 0,00
2405 920,00   920,00
2406     0,00
3619     0,00
3702     0,00
4501     0,00
7500 -8000,00   -8000,00
7600 0,00 0,00 0,00
7611 0,00   0,00
7612 0,00   0,00
6109 (+,-) 259282,00   259282,00
6101 0,00   0,00
8803 (+,-) 3346,00   3346,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -12195,00     -12195,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 243353,00 541,00 0,00 243894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243894,00
101   161660,00     161660,00     0,00   0,00 161660,00
200 0,00 3403,00 0,00 0,00 3403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3403,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   715,00     715,00     0,00   0,00 715,00
205   2688,00     2688,00     0,00   0,00 2688,00
208   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
209   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 36547,00 0,00 0,00 36547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36547,00
551   21186,00     21186,00     0,00   0,00 21186,00
552   3734,00     3734,00     0,00   0,00 3734,00
560   7572,00     7572,00     0,00   0,00 7572,00
580   4055,00     4055,00     0,00   0,00 4055,00
1000 0,00 34361,00 541,00 0,00 34902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34902,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   8068,00     8068,00     0,00   0,00 8068,00
1016   15514,00     15514,00     0,00   0,00 15514,00
1020   10602,00 541,00   11143,00     0,00   0,00 11143,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   172,00     172,00     0,00   0,00 172,00
1062   5,00     5,00     0,00   0,00 5,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901         0,00     0,00   0,00 0,00
4000   3465,00     3465,00     0,00   0,00 3465,00
5000 0,00 3917,00 0,00 0,00 3917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3917,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201         0,00     0,00   0,00 0,00
5203   3917,00     3917,00     0,00   0,00 3917,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -541,00   0,00 -541,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   38  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 355 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   1196  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            
                       

 

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   512726,00   0,00 512726,00
2404       0,00 0,00
2405 1100,00   1100,00
2406     0,00
3619     0,00
3702     0,00
4501     0,00
7500 -8000,00   -8000,00
7600 0,00 0,00 0,00
7611 0,00   0,00
7612 0,00   0,00
6109 (+,-) 515072,00   515072,00
6101 0,00   0,00
8803 (+,-) 4554,00   4554,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -8899,00     -8899,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 503827,00 708,00 0,00 504535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504535,00
101   321653,00     321653,00     0,00   0,00 321653,00
200 0,00 17985,00 0,00 0,00 17985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17985,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   1615,00     1615,00     0,00   0,00 1615,00
205   16370,00     16370,00     0,00   0,00 16370,00
208   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
209   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 86525,00 0,00 0,00 86525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86525,00
551   48657,00     48657,00     0,00   0,00 48657,00
552   13693,00     13693,00     0,00   0,00 13693,00
560   15798,00     15798,00     0,00   0,00 15798,00
580   8377,00     8377,00     0,00   0,00 8377,00
1000 0,00 56712,00 708,00 0,00 57420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57420,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   14978,00     14978,00     0,00   0,00 14978,00
1016   17436,00     17436,00     0,00   0,00 17436,00
1020   24013,00 708,00   24721,00     0,00   0,00 24721,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   209,00     209,00     0,00   0,00 209,00
1062   5,00     5,00     0,00   0,00 5,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901   71,00     71,00     0,00   0,00 71,00
4000   17035,00     17035,00     0,00   0,00 17035,00
5000 0,00 3917,00 0,00 0,00 3917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3917,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201         0,00     0,00   0,00 0,00
5203   3917,00     3917,00     0,00   0,00 3917,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -708,00   0,00 -708,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   38  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 355 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   1838  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   4  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            

 

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2020г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   709585,00   0,00 709585,00
2404   2000,00   0,00 2000,00
2405 1430,00   1430,00
2406     0,00
3619     0,00
4501     0,00
4610 6863,00   6863,00
7500 -8000,00   -8000,00
7600 -1469,00 0,00 -1469,00
7611 -1469,00   -1469,00
7612 0,00   0,00
6109 (+,-) 705753,00   705753,00
6101 0,00   0,00
8803 (+,-) 3008,00   3008,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -2094,00     -2094,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 707491,00 708,00 0,00 708199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708199,00
101   460542,00     460542,00     0,00   0,00 460542,00
200 0,00 27074,00 0,00 0,00 27074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27074,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   4055,00     4055,00     0,00   0,00 4055,00
205   19049,00     19049,00     0,00   0,00 19049,00
208   3970,00     3970,00     0,00   0,00 3970,00
209   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 103257,00 0,00 0,00 103257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103257,00
551   58917,00     58917,00     0,00   0,00 58917,00
552   15817,00     15817,00     0,00   0,00 15817,00
560   18555,00     18555,00     0,00   0,00 18555,00
580   9968,00     9968,00     0,00   0,00 9968,00
1000 0,00 94946,00 708,00 0,00 95654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95654,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   0,00     0,00     0,00   0,00 0,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   44375,00     44375,00     0,00   0,00 44375,00
1016   19197,00     19197,00     0,00   0,00 19197,00
1020   30483,00 708,00   31191,00     0,00   0,00 31191,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   580,00     580,00     0,00   0,00 580,00
1062   5,00     5,00     0,00   0,00 5,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901   306,00     306,00     0,00   0,00 306,00
4000   17755,00     17755,00     0,00   0,00 17755,00
5000 0,00 3917,00 0,00 0,00 3917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3917,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201         0,00     0,00   0,00 0,00
5203   3917,00     3917,00     0,00   0,00 3917,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -708,00   0,00 -708,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   39  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 355 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   2634  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   0  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   959068,00   2440,00 961508,00
2404   2000,00   0,00 2000,00
2405 2350,00   2350,00
2406     0,00
3619     0,00
4501     0,00
4610 6863,00   6863,00
7500 -8000,00   -8000,00
7600 -205,00 0,00 -205,00
7611 -205,00   -205,00
7612 0,00   0,00
6109 (+,-) 953359,00 2440,00 955799,00
6101 370,00   370,00
8803 (+,-) 2331,00   2331,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   0,00     0,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 957995,00 1821,00 1073,00 960889,00 0,00 0,00 0,00 2440,00 2440,00 963329,00
101   625611,00     625611,00     0,00   0,00 625611,00
200 0,00 28467,00 0,00 0,00 28467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28467,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   1615,00     1615,00     0,00   0,00 1615,00
205   21854,00     21854,00     0,00   0,00 21854,00
208   4998,00     4998,00     0,00   0,00 4998,00
209   ,     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 127053,00 0,00 0,00 127053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127053,00
551   71762,00     71762,00     0,00   0,00 71762,00
552   20087,00     20087,00     0,00   0,00 20087,00
560   22938,00     22938,00     0,00   0,00 22938,00
580   12266,00     12266,00     0,00   0,00 12266,00
1000 0,00 136333,00 1821,00 1073,00 139227,00 0,00 0,00 0,00 2440,00 2440,00 141667,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   2613,00     2613,00     0,00   0,00 2613,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   62460,00   671,00 63131,00     0,00   0,00 63131,00
1016   23254,00     23254,00     0,00   0,00 23254,00
1020   40175,00 1821,00 280,00 42276,00     0,00 2440,00 2440,00 44716,00
1030   6191,00     6191,00     0,00   0,00 6191,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   807,00     807,00     0,00   0,00 807,00
1062   312,00   122,00 434,00     0,00   0,00 434,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901   521,00     521,00     0,00   0,00 521,00
4000   29610,00     29610,00     0,00   0,00 29610,00
5000 0,00 10921,00 0,00 0,00 10921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10921,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201   7004,00     7004,00     0,00   0,00 7004,00
5203   3917,00     3917,00     0,00   0,00 3917,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -1821,00   0,00 -1821,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   39  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 355 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   3713  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   0  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            

 

 

                     
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   811668,00   11600,00 823268,00
2404       0,00 0,00
2405 4478,00   4478,00
2406     0,00
3619     0,00
4501 80,00   80,00
4610     0,00
7500     0,00
7600 -440,00 0,00 -440,00
7611 -440,00   -440,00
7612 0,00   0,00
6109 (+,-) 809881,00 11600,00 821481,00
6101     0,00
8803 (+,-) -2331,00   -2331,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -26177,00     -26177,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 785491,00 1042,00 0,00 786533,00 9000,00 0,00 9000,00 2600,00 11600,00 798133,00
101   524858,00     524858,00     0,00   0,00 524858,00
200 0,00 25061,00 0,00 0,00 25061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25061,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   134,00     134,00     0,00   0,00 134,00
205   20326,00     20326,00     0,00   0,00 20326,00
208   4601,00     4601,00     0,00   0,00 4601,00
209   ,     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 123317,00 0,00 0,00 123317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123317,00
551   56053,00     56053,00     0,00   0,00 56053,00
552   23357,00     23357,00     0,00   0,00 23357,00
560   28817,00     28817,00     0,00   0,00 28817,00
580   15090,00     15090,00     0,00   0,00 15090,00
1000 0,00 87434,00 1042,00 0,00 88476,00 9000,00 0,00 9000,00 2600,00 11600,00 100076,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012         0,00     0,00   0,00 0,00
1013   187,00     187,00     0,00   0,00 187,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   21192,00     21192,00     0,00   0,00 21192,00
1016   15667,00     15667,00     0,00   0,00 15667,00
1020   48586,00 1042,00   49628,00 9000,00   9000,00 2600,00 11600,00 61228,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   329,00     329,00     0,00   0,00 329,00
1062   312,00     312,00     0,00   0,00 312,00
1092   960,00     960,00     0,00   0,00 960,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901   201,00     201,00     0,00   0,00 201,00
4000   22325,00     22325,00     0,00   0,00 22325,00
5000 0,00 2496,00 0,00 0,00 2496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2496,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201         0,00     0,00   0,00 0,00
5203   2496,00     2496,00     0,00   0,00 2496,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -1042,00   0,00 -1042,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   39  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 376 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   2932  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            
                       
                       

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО
ПРИХОДИ
МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА
ВРБК
 
ОБЩО   1097427,00   12900,00 1110327,00  
2404       0,00 0,00  
2405 5358,00   5358,00  
2406     0,00  
3619     0,00  
4501 80,00   80,00  
6202 -205,00   -205,00  
7500     0,00  
7600 -732,00 0,00 -732,00  
7611 -732,00   -732,00  
7612 0,00   0,00  
6109 (+,-) 1094612,00 12900,00 1107512,00  
6101 645,00   645,00  
8803 (+,-) -2331,00   -2331,00  
НС (9501) (+)         0,00  
HС (9502) (+)     0,00  
KС (9507) (-)         0,00  
КС (9508)  (-)     0,00  
   
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО
РАЗХОДИ
МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО
РАЗХОДИ
РАЗХОДИ
ДОФИНАНСИ-РАНЕ
ОБЩО РАЗХОДИ МД И
ДОФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА
ВРБК
 
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337    
ОБЩО 0,00 1096532,00 8817,00 895,00 1106244,00 9000,00 0,00 9000,00 3900,00 12900,00 1119144,00  
101   741084,00     741084,00     0,00   0,00 741084,00  
200 0,00 29071,00 0,00 0,00 29071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29071,00  
201         0,00     0,00   0,00 0,00  
202   828,00     828,00     0,00   0,00 828,00  
205   23642,00     23642,00     0,00   0,00 23642,00  
208   4601,00     4601,00     0,00   0,00 4601,00  
209   ,     0,00     0,00   0,00 0,00  
500 0,00 169253,00 0,00 0,00 169253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169253,00  
551   76110,00     76110,00     0,00   0,00 76110,00  
552   33090,00     33090,00     0,00   0,00 33090,00  
560   38757,00     38757,00     0,00   0,00 38757,00  
580   21296,00     21296,00     0,00   0,00 21296,00  
1000 0,00 121233,00 8817,00 895,00 130945,00 0,00 0,00 0,00 3900,00 3900,00 134845,00  
1011         0,00     0,00   0,00 0,00  
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО
РАЗХОДИ
МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО
РАЗХОДИ
РАЗХОДИ
ДОФИНАНСИ-РАНЕ
ОБЩО РАЗХОДИ МД И
ДОФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА
ВРБК
 
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337    
1012   1347,00     1347,00     0,00   0,00 1347,00  
1013   2987,00     2987,00     0,00   0,00 2987,00  
1014         0,00     0,00   0,00 0,00  
1015   25252,00   895,00 26147,00     0,00   0,00 26147,00  
1016   21625,00     21625,00     0,00   0,00 21625,00  
1020   63278,00 8817,00   72095,00     0,00 3900,00 3900,00 75995,00  
1030   4522,00     4522,00     0,00   0,00 4522,00  
1040         0,00     0,00   0,00 0,00  
1051   749,00     749,00     0,00   0,00 749,00  
1062   312,00     312,00     0,00   0,00 312,00  
1092   960,00     960,00     0,00   0,00 960,00  
1098         0,00     0,00   0,00 0,00  
1901   201,00     201,00     0,00   0,00 201,00  
4000   33395,00     33395,00     0,00   0,00 33395,00  
5000 0,00 2496,00 0,00 0,00 2496,00 9000,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00 11496,00  
5100         0,00     0,00   0,00 0,00  
5201         0,00 9000,00   9000,00   9000,00 9000,00  
5203   2496,00     2496,00     0,00   0,00 2496,00  
5301         0,00     0,00   0,00 0,00  
          0,00     0,00   0,00 0,00  
Контрола   -8817,00   0,00 -8817,00  
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:   Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338  
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   39    
в т.ч условни щатни бройки Х   Х  
БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х  
БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 376 Х  
БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х  
БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х  
ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА   3773    
ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5    
ПОДПИС:                                                     ДИРЕКТОР:
К. КРЪСТЕВ