Седмична програма за ІІ срок на 2019/2020 учебна година

ден от   8 А   8 Б   8 В
седмицата час уч. предмет час уч. предмет  час уч. предмет 
Понеделник                  1 англ.език - Мартинова 1 бълг.ез.и литер.- Кинева 1 англ.език - Колева
2 англ.език - Мартинова 2 англ.език - Бойчева 2 англ.език - Колева
3 англ.език - Мартинова 3 англ.език - Бойчева 3 англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова 4 математика - Христова 4 англ.език - Колева
5 математика - Христова 5 англ.език - Бойчева 5 физ.възп.и спорт - Митева
6 физ.възп.и спорт - Митева 6 англ.език - Бойчева 6 математика - Христова
7   7   7  
Вторник 1 англ.език - Мартинова 1 англ.език - Бойчева 1 англ.език - Колева
2 англ.език - Мартинова 2 англ.език - Бойчева 2 англ.език - Колева
3 бълг.ез.и литер.- Кинева 3 ИТ - Кръстева/Канева 3 англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова 4 англ.език - Бойчева 4 англ.език - Колева
5 англ.език - Мартинова 5 англ.език - Бойчева 5 математика - Христова
6 физ.възп.и спорт - Митева 6 математика - Христова 6 бълг.ез.и литер.- Славов
7 математика - Христова 7 физ.възп.и спорт - Митева 7  
Сряда 1 англ.език - Мартинова 1 англ.език - Бойчева 1 математика - Христова
2 англ.език - Мартинова 2 англ.език - Бойчева 2 англ.език - Колева
3 математика - Христова 3 англ.език - Бойчева 3 англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова 4 математика - Христова 4 англ.език - Колева
5 англ.език - Мартинова 5 бълг.ез.и литер.- Кинева 5 бълг.ез.и литер.- Славов
6 бълг.ез.и литер.- Кинева 6 физ.възп.и спорт - Митева 6 бълг.ез.и литер.- Славов
7 ИТ Кръстева/Канева 7 философия - Славов 7 физ.възп.и спорт - Митева
Четвъртък 1 Изобр.изкуство 1 англ.език - Бойчева 1 англ.език - Колева
2 бълг.ез.и литер.- Кинева 2 англ.език - Бойчева 2 англ.език - Колева
3 бълг.ез.и литер.- Кинева 3 англ.език - Бойчева 3 англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова 4 бълг.ез.и литер.- Кинева 4  Изобр.изкуство
5 англ.език - Мартинова 5 бълг.ез.и литер.- Кинева 5 философ. - Славов
6 англ.език - Мартинова 6 Изобр.изкуство 6 бълг.ез.и литер.- Славов
7   7   7 ИТ Кръстева/Канева
Петък 1 англ.език - Мартинова 1 англ.език - Бойчева 1 бълг.ез.и литер.- Славов ИУЧ
2 англ.език - Мартинова 2 англ.език - Бойчева 2 англ.език - Колева
3 англ.език - Мартинова 3 англ.език - Бойчева 3 англ.език - Колева
4 философия - Славов 4 англ.език - Бойчева 4 математика - Христова ИУЧ
5 бълг.ез.и литер.- Кинева ИУЧ 5 математика - Христова ИУЧ 5 англ.език - Колева
6 математика - Христова ИУЧ 6 бълг.ез.и литер.- Кинева ИУЧ 6 англ.език - Колева
7 ЧК - Славов 7 ЧК - Тодоров 7 ЧК - Колева

 

ден от   9а    9б   
седмицата час уч. предмет час уч. предмет час уч. предмет
Понеделник                  1 англ.език - Симеонова ЗУЧ 1 ист.и цивил. - Андреева 1 биол.и здр.обр. - Костова
2 англ.език - Симеонова ЗУЧ 2 ист.и цивил. - Андреева 2 физ.възп.и спорт - Митева
3 бълг.ез.и литер. - Кинева 3 физ.възп.и спорт - Митева 3 ист.и цивил. - Андреева
4 бълг.ез.и литер. - Кинева 4 англ.език - Симеонова - ЗУЧ 4 ист.и цивил. - Андреева
5 хим.и оп.на ок.среда - Делчева 5 физика и астр. -Иванова 5 англ.език - Симеонова - ЗУЧ
6 биол.и здр.обр. - Костова 6 хим.и оп.на ок.среда - Делчева 6 англ.език - Симеонова - ЗУЧ
7 англ.език - Симеонова - ФУЧ 7 англ.език - Симеонова - ФУЧ 7 хим.и оп.на ок.среда - Делчева
Вторник 1 ист.и цивил. - Андреева 1 бълг.ез.и литер. - Кинева  1 ИТ - Делев/Канева
2 физ.възп.и спорт - Митева 2 бълг.ез.и литер. - Кинева  2 географ.и иконом.- Андреева
3 математика - Христова 3 англ.език - Симеонова - ЗУЧ 3 математика - Стойчева
4 ист.и цивил. - Андреева 4 англ.език - Симеонова - ЗУЧ 4 бълг.ез.и литер. - Кинева
5 физика и астр. -Иванова 5 физ.възп.и спорт - Митева 5 бълг.ез.и литер. - Кинева
6 англ.език - Симеонова 6 математика - Стойчева 6 физика и астр. -Иванова
7 испански език - Родригес/Христова ФУЧ 7 физика и астр. -Иванова 7 руски ез.- Стоянова -ФУЧ
8 испански език - Родригес/Христова ФУЧ 8   8 руски ез.- Стоянова -ФУЧ
Сряда 1 хим.и оп.на ок.среда - Делчева 1 ист.и цивил. - Андреева 1 англ.език - Симеонова - ЗУЧ
2 математика - Христова 2 ист.и цивил. - Андреева 2 англ.език - Симеонова - ЗУЧ
3 биол.и здр.обр. - Костова 3 Изобр.изкуство 3 математика - Стойчева
4 географ.и иконом.- Андреева 4 биол.и здр.обр. - Костова 4 хим.и оп.на ок.среда - Делчева
5 испански език - Родригес/Христова ЗУЧ 5 математика - Стойчева 5 географ.и иконом.- Андреева
6 испански език - Родригес/Христова ЗУЧ 6 хим.и оп.на ок.среда - Делчева 6 физика и астр. -Иванова
7 Изобр.изкуство 7 немски ез. - Коджабашева -ФУЧ 7 англ.език - Симеонова - ФУЧ
8   8 немски ез. - Коджабашева -ФУЧ 8  
Четвъртък 1 физ.възп.и спорт - Митева 1 немски ез. - Койнова 1 математика - Стойчева
2 ист.и цивил. - Андреева 2 немски ез. - Койнова 2 Изобр.изкуство
3 физика и астр. -Иванова 3 математика - Стойчева 3 ист.и цивил. - Андреева
4 математика - Христова 4 физика и астр. -Иванова 4 ист.и цивил. - Андреева
5 философ. - Велев 5 англ.език - Симеонова - ЗУЧ 5 физика и астр. -Иванова
6 ист.и цивил. - Андреева 6 философ. - Велев 6 хим.и оп.на ок.среда - Делчева
7 англ.език - Симеонова ЗУЧ 7 географ.и иконом.- Андреева 7 философ. - Велев
Петък 1 англ.език - Симеонова ИУЧ 1 бълг.ез.и литер. - Кинева 1 биол.и здр.обр. - Костова
2 хим.и оп.на ок.среда - Делчева 2 биол.и здр.обр. - Костова 2 руски ез.- Стоянова
3 бълг.ез.и литер. - Кинева 3 ИТ - Делев/Канева 3 руски ез.- Стоянова
4 ИТ - Делев/Канева 4 хим.и оп.на ок.среда - Делчева 4 бълг.ез.и литер. - Кинева
5 географ.и иконом.- Андреева 5 англ.език - Симеонова -ИУЧ 5 физ.възп.и спорт - Митева
6 физика и астр. -Иванова 6 географ.и иконом.- Андреева 6 англ.език - Симеонова-ИУЧ
7 ЧК - Иванова 7 ЧК - Кинева 7 ЧК- Симеонова

 

ден от   10а    10б    10в
седмицата час уч. предмет час уч. предмет час уч. предмет
Понеделник                  1 физика и астрономия - Иванова 1 геогр.и икономика - Даскалова 1 физ. възп. и спорт - Митева
2 геогр.и икономика - Даскалова 2 физика и астрономия - Иванова 2 бълг. език и лит. - Жекова
3 немски ез. - Койнова- ЗУЧ 3 английски език - Сталева - ИУЧ  3 физика и астрономия - Иванова
4 немски ез. - Койнова -ЗУЧ 4 бълг. език и лит. - Жекова 4 геогр.и икономика - Даскалова
5 философ. -Велев 5 немски език - Койнова - ИУЧ 5 руски ез. -Стоянова - ЗУЧ
6 английски език -Мартинова - ИУЧ 6 философия - Велев 6 руски ез. -Стоянова - ЗУЧ
7 бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ 7   7 филисоф. - Велев
8 бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ 8   8  
Вторник 1 математика - Стойчева 1 физ. възп. и спорт - Вълков 1 Биология и здр. обр. - Костова
2 геогр.и икономика - Даскалова 2 Биология и здр. обр. - Костова 2 математика - Стойчева
3 Биология и здр. обр. - Костова 3 геогр.и икономика - Даскалова 3 руски ез. -Стоянова - ИУЧ
4 химия и оп.на ок. ср. - Делчева 4 английски език - Сталева - ИУЧ 4  ИТ Делев/Канева
5 бълг. език и лит. - Жекова 5 математика - Стойчева 5 химия и оп.на ок. ср. - Делчева
6 английски език -Мартинова - ЗУЧ 6 химия и оп.на ок. ср. - Делчева 6 английски език - Бойчева -ЗУЧ
7 английски език -Мартинова - ЗУЧ 7 история и цив. - Тодоров 7 английски език - Бойчева - ЗУЧ
8 ЧК - Мартинова 8   8  
Сряда 1 философ. -Велев 1 бълг. език и лит. - Жекова 1 физика и астрономия - Иванова
2 немски ез. - Койнова -ИУЧ 2 бълг. език и лит. - Жекова 2 история и цив. - Тодоров
3 физика и астрономия - Иванова 3 история и цив. - Тодоров 3 филисоф. - Велев
4 Изобр.изкуство 4 философия - Велев 4 геогр.и икономика - Даскалова
5 история и цив. - Тодоров 5 Изобр.изкуство 5 английски език - Бойчева -ИУЧ
6 английски език -Мартинова - ИУЧ 6 немски език - Койнова - ИУЧ 6 Изобр.изкуство
7   7 бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ 7  
8   8 бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ 8  
Четвъртък 1 английски език -Мартинова - ИУЧ 1 химия и оп.на ок. ср. - Делчева 1 Биология и здр. обр. - Костова
2  ИТ Делев/Канева 2 Биология и здр. обр. - Костова 2 математика - Стойчева
3 Биология и здр. обр. - Костова 3 немски език - Койнова - ЗУЧ 3 химия и оп.на ок. ср. - Делчева
4 химия и оп.на ок. ср.  - Делчева 4 немски език - Койнова - ЗУЧ 4 английски език - Бойчева -ИУЧ
5 немски ез. - Койнова - ИУЧ 5 история и цив. - Тодоров 5 физ. възп. и спорт - Митева
6 Физ. възп. и спорт - Вълков 6 английски език - Сталева - ИУЧ 6 история и цив. - Тодоров
7 история и цив. - Тодоров 7 физ. възп. и спорт - Вълков 7 бълг. език и лит. - Жекова ФУЧ
8   8   8 бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ
Петък 1 бълг. език и лит. - Жекова 1 геогр.и икономика - Даскалова 1 руски ез. -Стоянова - ИУЧ
2 бълг. език и лит. - Жекова 2 ИТ  Делев/Канева 2 геогр.и икономика - Даскалова
3 геогр.и икономика - Даскалова 3 физика и астрономия - Иванова 3 бълг. език и лит. - Жекова
4 история и цив. - Тодоров 4 английски език - Сталева - ЗУЧ 4 бълг. език и лит. - Жекова
5 математика - Стойчева 5 английски език - Сталева - ЗУЧ 5 история и цив. - Тодоров
6 Физ. възп. и спорт - Вълков 6 математика - Стойчева 6 английски език - Бойчева - ИУЧ
7   7 ЧК - Делчева 7 ЧК - Жекова
ден от   11 А   11 Б
седмицата час уч. предмет час уч. предмет 
Понеделник                  1 англ.език - Сталева - ЗП 1 немски ез. - Койнова - ЗП
2 англ.език - Сталева - ЗП 2 немски ез. - Койнова - ЗП
3 математика - Христова 3 Биология и здр. обр. - Костова
4 Биология и здр. обр. - Костова 4 физ. възп. и спорт - Вълков
5 бълг. език и лит. - Жекова - ЗП 5 англ.език - Сталева - ЗП
6 бълг. език и лит. - Жекова - ЗП 6 англ.език - Сталева - ЗП
7 физ. възп. и спорт - Вълков 7  
Вторник 1 испански език - Родригес/Христова - ЗП 1 бълг. език и лит. - Славов ЗП
2 испански език - Родригес/Христова - ЗП 2 бълг. език и лит. - Славов ЗП
3 философ. - Славов 3 история и цивил. - Тодоров
4 физика и астрономия - Иванова 4 математика - Кръстев
5 англ.език - Сталева - ПП 5 философия - Даскалова
6 история и цивил. - Тодоров 6 англ.език - Сталева - ПП
7 англ.език - Добрев 7 англ.език - Добрев
Сряда 1 история и цивил. - Тодоров 1 немски ез. - Койнова - ПП
2 химия и оп.на ок. ср. - Делчева 2 физика и астрономия - Иванова
3 бълг. език и лит. - Жекова - ЗП 3 бълг. език и лит. - Славов ЗП
4 испански език - Родригес/Христова - ПП 4 история и цивил. - Тодоров
5 физика и астрономия - Иванова 5 химия и оп.на ок. ср. - Делчева
6 география и ик. - Даскалова - ЗИП НП 6 англ.език - Сталева - ЗП
7   7 англ.език - Сталева - ЗП
Четвъртък 1 бълг. език и лит. - Жекова -ПП 1 англ.език - Сталева - ПП
2 бълг. език и лит. - Жекова - ПП 2 англ.език - Сталева - ПП
3 англ.език - Сталева - ПП 3 География и ик. - Даскалова
4 англ.език - Сталева - ПП 4 математика - Кръстев
5 математика - Христова 5 ИТ - Делев/ Канева ЗИП НП
6 География и ик. - Даскалова - ЗП 6 немски ез. - Койнова - ПП
7 испански език - Родригес/Христова - ПП 7 бълг. език и лит. - Славов - ПП
8   8  
Петък 1 англ.език - Сталева - ЗП 1 физ. възп. и спорт - Вълков
2 англ.език - Сталева - ЗП 2 бълг. език и лит. - Славов - ПП
3 физ. възп. и спорт - Вълков 3 Биология и здр. обр. - Костова
4 Биология и здр. обр. - Костова 4 философия - Даскалова
5 химия и оп.на ок. ср. - Делчева 5 физика и астрономия - Иванова
6  философ. - Славов 6 химия и оп.на ок. ср. - Делчева
7 ЧК - Христова 7 ЧК - Койнова

 

ден от   12 А   12 Б   12 В
седмицата час уч. предмет  час уч. предмет  час уч. предмет 
Понеделник                  1 ИТ - Кръстева/Канева - ПП 1 Математика - Стойчева 1 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП
2 ИТ - Кръстева/Канева - ПП 2 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП 2 Математика - Стойчева
3 Математика - Стойчева 3 английски език - Добрев ЗП 3 География и икон. - Даскалова ЗП
4 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП 4 английски език - Добрев ЗП 4 физика и астр. - Иванова
5 Свят и личност- Тодоров 5 история и цив. - Андреева 5 английски език - Добрев ПП
6 английски език - Добрев ЗП 6 физика и астр. - Иванова 6 Свят и личност- Тодоров
7 английски език - Добрев ЗП 7 Свят и личност- Тодоров 7 руски ез. - Стоянова ПП
           
Вторник 1 английски език - Добрев ЗП 1 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП 1 руски ез. - Стоянова ЗП
2 английски език - Добрев ЗП 2 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП 2 руски ез. - Стоянова ЗП
3 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП 3 физ. възп. и спорт - Вълков 3 история и цив. - Андреева
4 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП 4 испански език - Родригес/Христова ЗП 4 английски език - Добрев ПП
5 немски език - Койнова ЗП 5 испански език - Родригес/Христова ЗП 5 английски език - Добрев ПП
6 немски език - Койнова ЗП 6 География и икон. - Даскалова ЗП 6 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП
7 англ.език - Добрев 7 англ.език - Добрев 7 ЧК - Коджабашева
8   8   8  
Сряда 1 физ. възп. и спорт - Вълков 1 Математика - Стойчева 1 английски език - Добрев ЗП
2 Математика - Стойчева 2 физ. възп. и спорт - Вълков 2 английски език - Добрев ЗП
3 немски език - Койнова ПП 3 английски език - Добрев ЗП 3 физ. възп. и спорт - Вълков
4 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП 4 английски език - Добрев ЗП 4 Математика - Стойчева
5 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП 5 География и икон. - Даскалова ЗП 5 ИТ - Кръстева/Канева ПП
6 история и цив. - Андреева 6 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП 6 ИТ - Кръстева/Канева ПП
7 география и икон. - Даскалова ЗП 7 испански език - Родригес/Христова ПП 7  
Четвъртък 1 английски език - Добрев ПП 1 География и икон. - Даскалова ПП 1 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП
2 английски език - Добрев ПП 2 География и икон. - Даскалова ПП 2 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП
3 ИТ - Кръстева/Канева - ПП 3 английски език - Добрев ПП 3 физ. възп. и спорт - Вълков
4 ИТ - Кръстева/Канева - ПП 4 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП 4 руски ез. - Стоянова ПП
5 география и икон. - Даскалова ЗИП НП 5 испански език - Родригес/Христова ПП 5 руски ез. - Стоянова ПП
6 физика и астр. - Иванова 6 испански език - Родригес/Христова ПП 6 английски език - Добрев ЗП
7 ЧК - Даскалова 7   7 английски език - Добрев ЗП
8   8   8  
Петък 1 Свят и личност- Тодоров 1 история и цив. - Андреева 1 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП
2 физ. възп. и спорт - Вълков 2 английски език - Добрев ПП 2 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП
3 история и цив. - Андреева 3 английски език - Добрев ПП 3 Свят и личност- Тодоров
4 английски език - Добрев ПП 4 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП 4 история и цив. - Андреева
5 немски език - Койнова ПП 5 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП 5 ИТ - Кръстева/Канева ПП
6 немски език - Койнова ПП 6 Свят и личност- Тодоров 6 ИТ - Кръстева/Канева ПП
7   7 ЧК - Костова 7