Седмична програма за І срок на 2019/2020 учебна година

 

      8 клас  
ден от   8б 
седмицата   уч.предмет  уч.предмет  уч.предмет 
Понеделник                  1 англ.език - Мартинова бълг.ез.и литер.- Кинева англ.език - Колева
2 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
3 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова математика - Христова англ.език - Колева
5 математика - Христова англ.език - Бойчева физ.възп.и спорт - Митева
6 физ.възп.и спорт - Митева англ.език - Бойчева математика - Христова
7      
Вторник 1 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
2 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
3 бълг.ез.и литер.- Кинева ИТ - Кръстева/Канева англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
5 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева математика - Христова
6 физ.възп.и спорт - Митева математика - Христова бълг.ез.и литер.- Славов
7 математика - Христова физ.възп.и спорт - Митева  
Сряда 1 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева математика - Христова
2 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
3 математика - Христова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова математика - Христова англ.език - Колева
5 англ.език - Мартинова бълг.ез.и литер.- Кинева бълг.ез.и литер.- Славов
6 бълг.ез.и литер.- Кинева физ.възп.и спорт - Митева бълг.ез.и литер.- Славов
  7 ИТ Кръстева/Канева философия - Славов физ.възп.и спорт - Митева
Четвъртък 1 музика - Калинков англ.език - Бойчева англ.език - Колева
2 бълг.ез.и литер.- Кинева англ.език - Бойчева англ.език - Колева
3 бълг.ез.и литер.- Кинева англ.език - Бойчева англ.език - Колева
4 англ.език - Мартинова бълг.ез.и литер.- Кинева музика - Калинков
5 англ.език - Мартинова бълг.ез.и литер.- Кинева философ. - Славов
6 англ.език - Мартинова музика - Калинков бълг.ез.и литер.- Славов
7     ИТ Кръстева/Канева
Петък 1 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева бълг.ез.и литер.- Славов ИУЧ
2 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
3 англ.език - Мартинова англ.език - Бойчева англ.език - Колева
4 философия - Славов англ.език - Бойчева математика - Христова ИУЧ
5 бълг.ез.и литер.- Кинева ИУЧ математика - Христова ИУЧ англ.език - Колева
6 математика - Христова ИУЧ бълг.ез.и литер.- Кинева ИУЧ англ.език - Колева
7 ЧК - Митева ЧК - Тодоров ЧК - Колева

 

      9 клас  
ден от   9а  9б 
седмицата   уч.предмет  уч.предмет  уч.предмет 
Понеделник                  1 англ.език - Симеонова ЗУЧ ист.и цивил. - Андреева биол.и здр.обр. - Костова
2 англ.език - Симеонова ЗУЧ ист.и цивил. - Андреева физ.възп.и спорт - Митева
3 бълг.ез.и литер. - Кинева физ.възп.и спорт - Митева ист.и цивил. - Андреева
4 бълг.ез.и литер. - Кинева англ.език - Симеонова - ЗУЧ ист.и цивил. - Андреева
5 хим.и оп.на ок.среда - Делчева биол.и здр.обр. - Костова англ.език - Симеонова - ЗУЧ
6 биол.и здр.обр. - Костова хим.и оп.на ок.среда - Делчева англ.език - Симеонова - ЗУЧ
7 англ.език - Симеонова - ФУЧ англ.език - Симеонова - ФУЧ хим.и оп.на ок.среда - Делчева
Вторник 1 ист.и цивил. - Андреева бълг.ез.и литер. - Кинева  ИТ - Делев/Канева
2 физ.възп.и спорт - Митева бълг.ез.и литер. - Кинева  географ.и иконом.- Андреева
3 математика - Христова англ.език - Симеонова - ЗУЧ математика - Стойчева
4 ист.и цивил. - Андреева англ.език - Симеонова - ЗУЧ бълг.ез.и литер. - Кинева
5 физика и астр. -Иванова физ.възп.и спорт - Митева бълг.ез.и литер. - Кинева
6 англ.език - Симеонова математика - Стойчева физика и астр. -Иванова
7 испански език - Родригес ФУЧ физика и астр. -Иванова руски ез.- Стоянова -ФУЧ
8 испански език - Родригес ФУЧ   руски ез.- Стоянова -ФУЧ
Сряда 1 хим.и оп.на ок.среда - Делчева ист.и цивил. - Андреева англ.език - Симеонова - ЗУЧ
2 математика - Христова ист.и цивил. - Андреева англ.език - Симеонова - ЗУЧ
3 биол.и здр.обр. - Костова музика - Калинков математика - Стойчева
4 географ.и иконом.- Андреева биол.и здр.обр. - Костова хим.и оп.на ок.среда - Делчева
5 испански език - Родригес ЗУЧ математика - Стойчева географ.и иконом.- Андреева
6 испански език - Родригес ЗУЧ хим.и оп.на ок.среда - Делчева биол.и здр.обр. - Костова
7 музика - Калинков немски ез. - Коджабашева -ФУЧ англ.език - Симеонова - ФУЧ
8   немски ез. - Коджабашева -ФУЧ  
Четвъртък 1 физ.възп.и спорт - Митева немски ез. - Койнова математика - Стойчева
2 ист.и цивил. - Андреева немски ез. - Койнова музика - Калинков
3 физика и астр. -Иванова математика - Стойчева ист.и цивил. - Андреева
4 математика - Христова физика и астр. -Иванова ист.и цивил. - Андреева
5 философ. - Велев англ.език - Симеонова - ЗУЧ физика и астр. -Иванова
6 ист.и цивил. - Андреева философ. - Велев англ.език - Симеонова - ИУЧ
7 англ.език - Симеонова ЗУЧ географ.и иконом.- Андреева философ. - Велев
Петък 1 англ.език - Симеонова ИУЧ бълг.ез.и литер. - Кинева биол.и здр.обр. - Костова
2 англ.език - Симеонова ИУЧ биол.и здр.обр. - Костова руски ез.- Стоянова
3 бълг.ез.и литер. - Кинева ИТ - Делев/Канева руски ез.- Стоянова
4 ИТ - Делев/Канева англ.език - Симеонова - ИУЧ бълг.ез.и литер. - Кинева
5 географ.и иконом.- Андреева англ.език - Симеонова -ИУЧ физ.възп.и спорт - Митева
6 биол.и здр.обр. - Костова географ.и иконом.- Андреева англ.език - Симеонова-ИУЧ
7 ЧК - Иванова ЧК - Кинева ЧК- Симеонова

 

седмицата   10 a 10 б 10 в
Понеделник                  1 физика и астрономия - Иванова геогр.и икономика - Даскалова физ. възп. и спорт - Митева
2 геогр.и икономика - Даскалова физика и астрономия - Иванова бълг. език и лит. - Жекова
3 немски ез. - Койнова- ЗУЧ английски език - Сталева - ИУЧ физика и астрономия - Иванова
4 немски ез. - Койнова -ЗУЧ бълг. език и лит. - Жекова геогр.и икономика - Даскалова
5 философ. -Велев немски език - Койнова - ИУЧ руски ез. -Стоянова - ЗУЧ
6 английски език -Мартинова - ИУЧ философия - Велев руски ез. -Стоянова - ЗУЧ
7 бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ   филисоф. - Велев
8 бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ    
Вторник 1 математика - Стойчева физ. възп. и спорт - Вълков Биология и здр. обр. - Костова
2 история и цив. - Тодоров Биология и здр. обр. - Костова математика - Стойчева
3 Биология и здр. обр. - Костова английски език - Сталева - ЗУЧ руски ез. -Стоянова - ИУЧ
4 химия и оп.на ок. ср. - Делчева английски език - Сталева - ЗУЧ история и цив. - Тодоров
5 бълг. език и лит. - Жекова математика - Стойчева химия и оп.на ок. ср. - Делчева
6 английски език -Мартинова - ЗУЧ химия и оп.на ок. ср. - Делчева английски език - Бойчева -ЗУЧ
7 английски език -Мартинова - ЗУЧ история и цив. - Тодоров английски език - Бойчева - ЗУЧ
8 ЧК - Мартинова    
Сряда 1 философ. -Велев бълг. език и лит. - Жекова физика и астрономия - Иванова
2 немски ез. - Койнова -ИУЧ бълг. език и лит. - Жекова история и цив. - Тодоров
3 физика и астрономия - Иванова история и цив. - Тодоров филисоф. - Велев
4 музика - Калинков философия - Велев английски език - Бойчева -ИУЧ
5 история и цив. - Тодоров музика - Калинков английски език - Бойчева -ИУЧ
6 английски език -Мартинова - ИУЧ физика и астрономия - Иванова музика - Калинков
7   бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ  
8   бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ  
Четвъртък 1 английски език -Мартинова - ИУЧ химия и оп.на ок. ср. - Делчева Биология и здр. обр. - Костова
2 английски език -Мартинова - ИУЧ Биология и здр. обр. - Костова математика - Стойчева
3 Биология и здр. обр. - Костова немски език - Койнова - ЗУЧ химия и оп.на ок. ср. - Делчева
4 химия и оп.на ок. ср.  - Делчева немски език - Койнова - ЗУЧ английски език - Бойчева - ИУЧ
5 немски ез. - Койнова - ИУЧ история и цив. - Тодоров физ. възп. и спорт - Митева
6 Физ. възп. и спорт - Вълков английски език - Сталева - ИУЧ история и цив. - Тодоров
7 история и цив. - Тодоров физ. възп. и спорт - Вълков бълг. език и лит. - Жекова ФУЧ
8     бълг. език и лит. - Жекова - ФУЧ
Петък 1 бълг. език и лит. - Жекова геогр.и икономика - Даскалова руски ез. -Стоянова - ИУЧ
2 бълг. език и лит. - Жекова история и цив. - Тодоров геогр.и икономика - Даскалова
3 геогр.и икономика - Даскалова немски език - Койнова - ИУЧ бълг. език и лит. - Жекова
4 история и цив. - Тодоров английски език - Сталева - ИУЧ бълг. език и лит. - Жекова
5 математика - Стойчева английски език - Сталева - ИУЧ история и цив. - Тодоров
6 Физ. възп. и спорт - Вълков математика - Стойчева английски език - Бойчева - ИУЧ
7   ЧК - Делчева ЧК - Жекова

 

седмицата   11 а 11 б
Понеделник                  1 англ.език - Сталева - ЗП немски ез. - Койнова - ЗП
2 англ.език - Сталева - ЗП немски ез. - Койнова - ЗП
3 математика - Христова Биология и здр. обр. - Костова
4 Биология и здр. обр. - Костова физ. възп. и спорт - Вълков
5 бълг. език и лит. - Жекова - ЗП англ.език - Сталева - ЗП
6 бълг. език и лит. - Жекова - ЗП англ.език - Сталева - ЗП
7 физ. възп. и спорт - Вълков  
Вторник 1 испански език - Родригес - ЗП бълг. език и лит. - Славов ЗП
2 испански език - Родригес - ЗП бълг. език и лит. - Славов ЗП
3 философ. - Славов история и цивил. - Тодоров
4 география и ик. - Даскалова - ЗИП НП математика - Кръстев
5 англ.език - Сталева - ПП География и ик. - Даскалова
6 история и цивил. - Тодоров англ.език - Сталева - ПП
7 англ.език - Добрев англ.език - Добрев
Сряда 1 история и цивил. - Тодоров немски ез. - Койнова - ПП
2 химия и оп.на ок. ср. - Делчева физика и астрономия - Иванова
3 бълг. език и лит. - Жекова - ЗП бълг. език и лит. - Славов ЗП
4 испански език - Родригес - ПП история и цивил. - Тодоров
5 физика и астрономия - Иванова химия и оп.на ок. ср. - Делчева
6 география и ик. - Даскалова - ЗП англ.език - Сталева - ЗП
7   англ.език - Сталева - ЗП
Четвъртък 1 бълг. език и лит. - Жекова -ПП англ.език - Сталева - ПП
2 бълг. език и лит. - Жекова - ПП англ.език - Сталева - ПП
3 англ.език - Сталева - ПП География и ик. - Даскалова
4 англ.език - Сталева - ПП математика - Кръстев
5 математика - Христова ИТ - Делев/ Канева ЗИП НП
6 География и ик. - Даскалова - ЗП немски ез. - Койнова - ПП
7 испански език - Родригес - ПП бълг. език и лит. - Славов - ПП
8    
Петък 1 англ.език - Сталева - ЗП физ. възп. и спорт - Вълков
2 англ.език - Сталева - ЗП бълг. език и лит. - Славов - ПП
3 физ. възп. и спорт - Вълков Биология и здр. обр. - Костова
4 Биология и здр. обр. - Костова философия - Даскалова
5 химия и оп.на ок. ср. - Делчева физика и астрономия - Иванова
6 физика и астрономия - Иванова химия и оп.на ок. ср. - Делчева
7 ЧК - Христова ЧК - Койнова

 

ден от   12а  12б  12в 
седмицата   уч.предмет  уч.предмет  уч.предмет 
Понеделник                  1 ИТ - Кръстева/Канева - ПП Математика - Стойчева бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП
2 ИТ - Кръстева/Канева - ПП бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП Математика - Стойчева
3 Математика - Стойчева английски език - Добрев ЗП География и икон. - Даскалова ЗП
4 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП английски език - Добрев ЗП физика и астр. - Иванова
5 Свят и личност- Тодоров история и цив. - Андреева английски език - Добрев ПП
6 английски език - Добрев ЗП физика и астр. - Иванова Свят и личност- Тодоров
7 английски език - Добрев ЗП Свят и личност- Тодоров руски ез. - Стоянова ПП
       
Вторник 1 английски език - Добрев ЗП бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП руски ез. - Стоянова ЗП
2 английски език - Добрев ЗП бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП руски ез. - Стоянова ЗП
3 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП физ. възп. и спорт - Вълков история и цив. - Андреева
4 бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП испански език - Родригес ЗП английски език - Добрев ПП
5 немски език - Койнова ЗП испански език - Родригес ЗП английски език - Добрев ПП
6 немски език - Койнова ЗП География и икон. - Даскалова ЗП бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП
7 англ.език - Добрев англ.език - Добрев ЧК - Коджабашева
8      
Сряда 1 физ. възп. и спорт - Вълков Математика - Стойчева английски език - Добрев ЗП
2 Математика - Стойчева физ. възп. и спорт - Вълков английски език - Добрев ЗП
3 немски език - Койнова ПП английски език - Добрев ЗП физ. възп. и спорт - Вълков
4 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП английски език - Добрев ЗП Математика - Стойчева
5 бълг. език и лит. - Коджабашева ПП География и икон. - Даскалова ЗП ИТ - Кръстева/Канева ПП
6 история и цив. - Андреева бълг. език и лит. - Коджабашева ПП ИТ - Кръстева/Канева ПП
7 география и икон. - Даскалова ЗП испански език - Родригес ПП  
Четвъртък 1 английски език - Добрев ПП География и икон. - Даскалова ПП бълг. език и лит. - Коджабашева ЗП
2 английски език - Добрев ПП География и икон. - Даскалова ПП бълг. език и лит. - Коджабашева ПП
3 ИТ - Кръстева/Канева - ПП английски език - Добрев ПП физ. възп. и спорт - Вълков
4 ИТ - Кръстева/Канева - ПП бълг. език и лит. - Коджабашева ПП руски ез. - Стоянова ПП
5 география и икон. - Даскалова ЗИП НП испански език - Родригес ПП руски ез. - Стоянова ПП
6 физика и астр. - Иванова испански език - Родригес ПП английски език - Добрев ЗП
7 ЧК - Даскалова   английски език - Добрев ЗП
8      
Петък 1 Свят и личност- Тодоров история и цив. - Андреева бълг. език и лит. - Коджабашева ПП
2 физ. възп. и спорт - Вълков английски език - Добрев ПП бълг. език и лит. - Коджабашева ПП
3 история и цив. - Андреева английски език - Добрев ПП Свят и личност- Тодоров
4 английски език - Добрев ПП бълг. език и лит. - Коджабашева ПП история и цив. - Андреева
5 немски език - Койнова ПП бълг. език и лит. - Коджабашева ПП ИТ - Кръстева/Канева ПП
6 немски език - Койнова ПП Свят и личност- Тодоров ИТ - Кръстева/Канева ПП
7   ЧК - Костова