График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение през 2018/ 2019 учебна година

Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, се организират за всеки ученик според предварително подаденото от ученика заявление за полагане на изпитите по време на обявените изпитни сесии през учебната година.

Изпитите се провеждат в определени кабинети от 09,30 часа.

1. Български език и литература - 24.06.2019г., к-т библиотека

2. Английски език /писмен  и устен/ - 25.06.2019г, к-т библиотека

3. Немски език /писмен и устен/ - 26.06.2019г, к-т библиотека

4. Руски език /писмен и устен/ - 26.06.2019г., к-т библиотека

5. Испански език /писмен и устен/ - 26.06.2019г., к-т библиотека

6. Математика  - 27.06. 2019г., к-т библиотека

7. Информатика /писмен и практически/ - 18.06. 2019г., к-т 311

8. Информационни технологии /писмен и практически/ - 17.06. 2019г., к-т 310

9. История и цивилизация - 21.06.2019г., к-т библиотека

10. География и икономика - 20.06.2019г., к-т библиотека

11. Етика и право - 12.06.2019г., к-т библиотека

12. Философия - 12.06.2019г., к-т библиотека

13. Свят и личност - 19.06.2019г., к-т библиотека

14. Биология и здравно образование - 14.06.2019г., к-т 307

15. Физика и астрономия - 28.06.2019г., к-т библиотека

16. Химия и опазбане на околната среда - 13.06.2019г., к-т 309

17. Музика - 11.06.2019г., к-т 102, от 14,00 часа

18. Изобразително изкуство - 11.06.2019г., к-т библиотека

19. Физическо възпитание и спорт /практически/ - 10.06. 2019г., физкултурен салон