График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение през 2019/ 2020 учебна година

Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, се организират за всеки ученик според предварително подаденото от ученика заявление за полагане на изпитите по време на обявените изпитни сесии през учебната година.

 

График

за провеждане на изпити на ученици от самостоятелна форма на обучение през 2019/2020 учебна година:

 

 1. Философия – 01.04.2020г.,09.00ч.; к-т библиотека
 2. Химия и ООС – 02.04.2020г., 09.00ч.; к-т библиотека
 3. География и икономика –03.04.2020г.,09.00ч., к-т библиотека
 4. Свят и личност – 06.04.2020г.- 09.00ч. к-т библиотека
 5. Физическо възпитание и спорт- практически – 07.04.2020г.,09.00ч.
 6. Математика –08.04.2020г. - 09.00 ч., к-т библиотека
 7. Руски език /ІІ – ри чужд език/ - писмен 09.04.2020 г, к-т библиотека;  устен – 14.00ч
 8. Физика и астрономия – 21.04.2020г.-09.00ч.,к-т библиотека
 9. Български език и литература –22.04.2020г.,09.00ч. ,к-т библиотека
 10. История и цивилизация –23.04.2020г.,09.00ч., к-т библиотека
 11. Биология и ЗО –              24.04.2020г.,09.00ч.; к-т библиотека
 12. Английски език - писмен 27.04.2020г. - 09.00ч.; к-т библиотека;  устен – 14.00ч.
 13. Немски език – писмен 28.04.2020г.- 09.00ч. к-т библиотека ;    устен – 14.00ч
 14. Испански език - писмен 28.04.2020г.- 09.00ч. к-т библиотека; устен – 14.00ч, к-т 103
 15. ИТ- писмен и практически – 29.04.2020г., 09.00ч, к-т 310
 16. Музика – 30.04.2020г., 09.00ч., к-т библиотека
 17. Изобразително изкуство - 30.04.2020г., 09.00ч., к-т библиотека