График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение през 2019/ 2020 учебна година

Изпитите на ученици от самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, се организират за всеки ученик според предварително подаденото от ученика заявление за полагане на изпитите по време на обявените изпитни сесии през учебната година.

 

 1. Български език и литература –30.01.2020г.,10.00ч. ,к-т библиотека
 2. Английски език -           писмен 15.01.2020г. - 10.00ч.; к-т библиотека

                                    устен – 14.00ч., к-т 201

 1. Немски език –               писмен29.01.2020г.- 10.00ч. к-т библиотека ;

               устен – 14.00ч к-т 205

 1. Математика –                             23.01.2020г.-10.00ч., к-т библиотека
 2. Физика и астрономия –            17.01.2020г.-10.00ч.,к-т библиотека
 3. История и цивилизация –        27.01.2020г.,10.00ч., к-т библиотека
 4. География и икономика –       20.01.2020г.,10.00ч., к-т библиотека
 5. ИТ- писмен и практически –     28.01.2020г., к-т 310
 6. Биология и ЗО –                       22.01.2020г.,10.00ч.; к-т библиотека
 7. Химия и ООС –                        13.01.2020г., 10.00ч.; к-т библиотека
 8. Философия –                          10.01.2020г.,10.00ч.; к-т библиотека
 9. Музика –                                  09.01.2020г., 10.00ч., к-т библиотека
 10. Физическо възпитание и спорт- практически – 09.01.2020г.,14.30ч.

  14.Свят и личност –                       31.01.2020г.- 10.00ч. к-т библиотека