График за занятия по проект "Подкрепа за успех"

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

График за допълнително обучение за периода от 01.07.2019 до 14.09.2019г.

Група дата начален час място бр.часове
Допълнително обучение по физика и астрономия, група 9б клас 11.09.2019 10:00 кабинет 305 3
Допълнително обучение по физика и астрономия, група 9в клас 11.09.2019 13:00 кабинет 305 3
Допълнително обучение по физика и астрономия, група 9б клас 12.09.2019 10:00 кабинет 305 3
Допълнително обучение по физика и астрономия, група 9в клас 12.09.2019 13:00 кабинет 305 3
Допълнително обучение по физика и астрономия, група 9б клас 13.09.2019 10:00 кабинет 305 2
Допълнително обучение по физика и астрономия, група 9в клас 13.09.2019 13:00 кабинет 305 2
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 01.07.2019 11:00 кабинет 109 3
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 02.07.2019 11:00 кабинет 109 5
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 03.07.2019 11:00 кабинет 109 2
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 06.07.2019 11:00 кабинет 109 2
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 08.07.2019 11:00 кабинет 109 5
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 10.07.2019 11:00 кабинет 109 5
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 11.07.2019 11:00 кабинет 109 2
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 15.07.2019 11:00 кабинет 109 4
Допълнително обучение по български език и литература, група 11а клас 16.07.2019 11:00 кабинет 109 4