График за поправителни изпити - септ. 2020 г.

ПРОФИЛИРАНА EЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

 

График за провеждане на поправителни изпити

на ученици през учебната 2019/2020г.

 

 

1. Физика и астрономия –  09.09.2020г., 9.00ч., к-т физика

2. Български език – 09.09.2020г., 09.00ч., к-т  204

3. Английски език – І-ви ЧЕ - к-т  201

       Писмен -11.09.2020г.- 09.00ч., Устен - 13.00ч.

4. История и цивилизация -08.09.2020г.- 09.00ч., к-т  204

5. Немски език –ІІ-ри ЧЕ – к-т 205

      Писмен – 10.09.2020г.- 9.00ч., Устен - 13.00ч.

6. Биология и здр. образование – 09.09.2020г.- 09.00ч., к-т 307

7. Химия и ООС – 02.09.2020г.- 09.00ч., к-т  201

8. География и икономика – 03.09.2020г., 09.00ч., к-т  201

9. Изобразително изкуство – 04.09.2020г.- 14.00ч., к-т 201

10. Математика –  04.09.2020г., 09.00ч., к-т 201

11. Испански език - ІІ-ри чужд език- к-т 205

          Писмен 10.09.2020г., 09.00ч. ,устен – 13.00, к-т 205

 

 

 

 

 

Директор: ……… ……  

(К. Кръстев)