Списък на учениците, които са одобрени за стипендии за І срок на 2020/21 учебна год.

 

                                              

1.Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1,т.3-4 – стипендии за ученици  с трайни увреждания и без родители:

 

1.Мария Милкова Хубенова – 8а клас

2.Валентина Валентинова Пенева – 8б клас

3.Виктория Любомирова Василева –IХа клас

4.Радост Юлиянова Костадинова - 11в клас

5.Петя Донева Германова -XIIa клас

6.Христо Венциславов Нейков – XIIб клас

7.Мартин Христов Коджабашев – 8б клас

8.Виктория Светославова Точева – 9б клас

9.Тихомир Добромиров Добрев – 9б клас

10.Петър Данаилов Петев -11а клас

11.Илияна Георгиева Грозева – 11а клас

12.Божидар Станимиров Алексиев - 11б клас

13.Михаил Георгиев Дамянов – 11б клас

           

 

 2. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1 т.1- за постигнати образователни резултати

 

VIIIa клас – успех

 

1.Симона Кирилова Петрова – 5.53

2.Деница Николаева Кулева – 5.66

3.Теодора Веселинова Георгиева – 5.87

4.Зоя Трифонова Ангелова – 6.00

5.Теодор Тенчев Иванов – 5.71

6. Бехназ Хабиби – 5.53

7.Антоана Антонова Стефанова – 5.80

 

 

VIIIб клас – успех

 

1.Емилия Венелинова Чавдарова – 6.00

2.Николай Ангелов Ангелов – 6.00

3.Пламена Великова Генчева – 5.94

4.Даниела Тенчева Атанасова – 5.71

 

 

 

 

 

VIIIв клас -успех

 

1.Веселин Николаев Димов – 6.00

2.Георги Георгиев Георгиев – 5.92

3.Жени Валентинова Вълева – 5.92

4.Ивона Мариянова Маринова – 5.81

5.Антоанета Калоянова Тонева – 5.62

6.Даная Пламенова Манолова – 5.62

7.Ивана Валентинова Иванова – 5.62

8.Ралица Асенова Райчева – 5.62

 

a клас -успех

 

1.Денислава Ивайлова Иванова – 6.00

2.Камелия Веселинова Арнаудова – 5.62

3.Илида Илиан Илиева – 6.00

 

IХб клас

 

1.Михаил Евгениев Гочев – 6.00

2.Благовеста Калинова Георгиева – 5.70

3.Здравка Стефанова Иванова – 5.50

4.Мария Петрова Петрова – 5.80

5.Йоана Ангелова Янчева – 5.50

6.Иван Петров Нечев – 5.90

 

IХв клас- успех

 

1.Александра Тенчева Тенева – 5.90

2.Исмигюл Шенер Хасан – 5.90

3.Божидара Ангелова Бонева – 5.50

4.Кристиана Георгиева Георгиева – 5.50

5.Симона Ангелова Караманова – 5.50

 

Xa клас - успех

1.Георги Георгиев Делчев – 6.00

2.Гергана Станимирова Георгиева-5.60

 

 

Xб клас- успех

 

1.Моника Павлинова Василева – 5.87

 

Хв клас успех

 

1.Генади Илиянов Илиев- 6.00

2.Петя Пламенова Пасева – 5.81

3.Теодор Диянов Милев- 5.53

 

 

XIa клас- успех

 

1.Нелина Петрова Петрова – 5.81

2.Николай Пламенов Марчев – 5.63

3.Веселин Пенчев Паунов – 5.56

4.Кристияна Красимирова Иванова – 5.56

5.Ралица Радева  Динева - 5.56

6.Виктория Василева Николова – 5.50

7.Давид Антонов Тонев – 5.50

8.Румяна Вълчева Вълчева – 5.56

 

ХIб клас- успех

 

1.Денис Русев Хубенов – 5.81

 

ХIв клас – успех

 

1.Егор Андреевич Каратунов – 5.60

2.Марина Христова Петкова – 5.75

 

XII а клас успех

 

1.Кристина Росенова Тонева – 6.00

2.Наталия Пламенова Ганчева – 6.00

3.Никол-Валери Димитрова Димитрова – 6.00

4.Владимир Василев Кръстанов – 5.92

5.Полина Миленова Стойнова – 5.81

6.Наталия Николаева Славова – 5.72

7.Радослав Стойчев Шейтанов -  5.63

8.Петър Тодоров Тодоров – 5.55

 

XIIб клас – успех

 

1.Мартин Антонов Митков – 5.75

2.Пламен Жечев Пенчев – 5.75

3.Христо Атанасов Иванов – 5.50

4.Боряна Евгениева Динева – 5.80

5.Петко Енчев Петков – 5.93

6.Антонио Мартинов Илиев – 5.50      

 

  

 3. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1, т.2- за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане

 

            Име - клас – успех

 

1.Михаела Атанасова Русева – 10а клас, успех 5.40

2.Момчил Венков Велчев – 11б клас – успех  4.22

3.Мартин Руменов Василев –10а клас – успех 5.47

4. Валентина Георгиева Милушева - 11б клас ,успех  5.13

5.Десислава Грозева Грозева – 9а клас,успех 5.20

6.Тони Янчев Тенчев – 11б клас, успех 5.00

7.Надежда Валентинова Панайотова – 12а клас, успех 5.18

8.Радослав Вангелов Тонев- 10б клас – успех 5.13

9.Сиана Валериева Йорданова – 8в класс, успех 4.62

10.Цветомир Венелинов Христов – 12б клас, успех 4.67

11.Моника Георгиева Стойчева- 10а клас- успех 4.53

12.Моника Методиева Точева- 10а клас, успех 4.93

13.Виктория Христова Иванова- 10а клас – успех 4.71

14.Атанас Тихомиров Трандев – 10в клас-успех 5.27

15.Жени Атанасова Хайнц – 10б клас –успех 4.60

16.Даниела Живкова Кираджийска – 9а клас – 5.00

17.Стела Живкова Кираджийска – 9а клас – 5.00

18.Дарина Павлова Минева- 10а клас, успех 5.00 

19.Дилян Дилянов Господинов – 8в клас, успех 5.08

20.Денислав Адрианов Дешков – 12а клас, успех 4.25     

21.Кристиан Роберто Балбиано – 9б клас, успех 4.20

22.Даниел Павлинов Василев – 10б клас, успех 5.33

23.Лефтер Атанасов Атанасов – 12б клас-успех 4.25

24.Виктор Петров Петров – 10в клас, успех 4.33

25.Лора Янкова Янкова -10в клас, успех 4.90

26.Виктория Станиславова Борисова – 10в клас, успех 4.00

27.Емануил Павлинов Динков – 9а клас , успех 5.14

28.Илиан Илиев Славчев – 12а клас, успех 4.54

29.Лора Пламенова Бакалова – 10в клас, успех 4.63