ОДОБРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА II СРОК 2020/2021 УЧ. ГОД.

 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/25525 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” №45

 

                                               Приложение

 

1.Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1,т.3-4 – стипендии за ученици  с трайни увреждания и без родители:

 

1.Мария Милкова Хубенова – 8а клас - сирак

2.Валентина Валентинова Пенева – 8б клас- сирак

3.Виктория Любомирова Василева –IХа клас - сирак

4.Радост Юлиянова Костадинова - 11в клас – сирак

5.Петя Донева Германова -XIIa клас - сирак

6.Христо Венциславов Нейков – XIIб клас - сирак

7.Мартин Христов Коджабашев – 8б клас - ТЕЛК

8.Виктория Светославова Точева – 9б клас - ТЕЛК

9.Тихомир Добромиров Добрев – 9б клас - ТЕЛК

10.Петър Данаилов Петев -11а клас - ТЕЛК

11.Илияна Георгиева Грозева – 11а клас - ТЕЛК

12.Божидар Станимиров Алексиев - 11б клас - ТЕЛК

13.Михаил Георгиев Дамянов – 11б клас – ТЕЛК

14. Стилиана Георгиева Бехова 10 в клас - сирак

Нови:

15. Йоана Руменова Великова – 11в клас – сирак – да се изплаща от януари 2021г.

16. Анна Костова Бонева – 10а клас – сирак - да се изплаща от февруари 2021г.

17. Александра Тенчева Тенева – 9в клас – ТЕЛК - да се изплаща от февруари 2021г.

             

 2. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1 т.1- за постигнати образователни резултати

 

VIIIa клас – успех

 

1. Деница Николаева Кулева – 5.70

2. Теодор Тенчев Иванов – 5.60

3. Даниела Ангелова Колева – 5.50

4. Силвия Валентинова Канева – 5.50

 

VIIIб клас – успех

 

 1. Пламена Великова Генчева – 6.00
 2. Емилия Венелинова Чавдарова – 5.80
 3. Николай Ангелов Ангелов – 5.75
 4. Ангел Янев Янев – 5.50

 

VIIIв клас -успех

 

1. Веселин Николаев Димов – 6.00

2. Жени Валентинова Вълева – 5.89

3. Георги Георгиев Георгиев – 5.78

4. Ралица Асенова Райчева – 5.56

 

a клас -успех

 

1. Илида Илиан Илиева – 5.80

2. Денислава Ивайлова Иванова – 5.78

 

IХб клас

 

 1. Михаил Евгениев Гочев – 5.93
 2. Иван Петров Нечев – 5.93
 3. Благовеста Калинова Георгиева – 5.67

 

IХв клас- успех

 

1. Исмигюл Шенер Хасан – 5.90

 

Xa клас – успех

 

 1. Георги Георгиев Делчев – 6.00

 

 

Xб клас- успех

 

 1. Моника Павлинова Василева – 5.53

 

Хв клас успех

 

1. Генади Илиянов Илиев- 5.93

2. Петя Пламенова Пасева – 5.80

 

 

XIa клас- успех

 

1. Николай Пламенов Марчев – 5.84

2. Петър Данаилов Петев – 5.72

3. Веселин Пенчев Паунов – 5.68

4. Кристиан Евгениев Петров – 5.68

5. Румяна Вълчева Вълчева – 5.67

6. Нелина Петрова Петрова – 5.62

7. Давид Антонов Тонев – 5.53

8. Ралица Радева  Динева - 5.52

9. Кристияна Красимирова Иванова – 5.52

 

 

ХIб клас- успех

 

 1. Денис Русев Хубенов – 6.00
 2. Антон Гочев Антонов – 5.67
 3. Габриел Ванчев Ванчев – 5.50

 

 

 

ХIв клас – успех

 

1. Марина Христова Петкова – 5.95

2. Петко Бориславов Билярски – 5.71

3. Егор Андреевич Каратунов – 5.53

4. Марина Иванова Маринова – 5.53

5. Георги Мишев Янев – 5.52

 

 

XII а клас успех

 

1. Никол-Валери Димитрова Димитрова – 6.00

2. Наталия Пламенова Ганчева – 5.88

3. Кристина Росенова Тонева – 5.88

4. Владимир Василев Кръстанов – 5.88

5. Полина Миленова Стойнова – 5.75

6. Наталия Николаева Славова – 5.75

7. Надежда Валентинова Панайотова – 5.63

8. Петър Тодоров Тодоров – 5.55

9. Радослав Стойчев Шейтанов -  5.50

 

 

XIIб клас – успех

 

1. Петко Енчев Петков – 6.00

2. Боряна Евгениева Динева – 5.75

3. Христо Атанасов Иванов – 5.62

4. Мартин Антонов Митков – 5.50

5. Николай Евгениев Николаев – 5.50                                  

 3. Списък на учениците стипендианти по чл.4,ал.1, т.2- за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване от отпадане

 

Име - клас – успех

 

 1. Авигея Галинова Йосифова – 8а клас, успех 5.30
 2. Антоана Антонова Стефанова – 8а клас, успех 5.10
 3. Таня Танева Ангелова – 8а клас, успех 4.28
 4. Сиана Валериева Йорданова – 8б класс, успех 4.50
 5. Зоя Трифонова Ангелова – 8а клас, успех 4.70
 6. Дилян Дилянов Господинов – 8в клас, успех 4.44
 7. Десислава Грозева Грозева – 9а клас,успех 5.20
 8. Камелия Веселинова Арнаудова – 9а клас, успех 4.93
 9. Стела Живкова Кираджийска – 9а клас – 4.00
 10. Кристиана Георгиева Георгиева – 9в клас, успех 5.40
 11. Едита Димитрова Делчева – 9в клас, успех 4.03
 12. Михаела Атанасова Русева – 10а клас, успех 4.87
 13. Мартин Руменов Василев –10а клас – успех 5.07
 14. Виктория Христова Иванова- 10а клас – успех 4.67
 15. Моника Методиева Точева – 10а клас, успех 4.67
 16. Дарина Павлова Минева- 10а клас, успех 4.60 
 17. Иван Илиянов Жеков – 10а клас, успех 4.38
 18. Моника Георгиева Стойчева- 10а клас- успех 4.29
 19. Даниел Павлинов Василев – 10б клас, успех 5.00
 20. Жени Атанасова Хайнц – 10б клас –успех 4.73
 21. Радослав Вангелов Тонев- 10б клас – успех 4.60
 22. Атанас Тихомиров Трандев – 10в клас-успех 5.07
 23. Жулиана Иванова Митева – 10в клас, успех 4.93
 24. Лора Янкова Янкова -10в клас, успех 4.73
 25. Виктор Петров Петров – 10в клас, успех 4.33
 26. Александър Николаев Любомиров – 10в клас, успех 4.27
 27. Лора Пламенова Бакалова – 10в клас, успех 4.15
 28. Валентина Георгиева Милушева - 11б клас ,успех  5.19
 29. Тони Янчев Тенчев – 11б клас, успех 4.81
 30. Цветомир Венелинов Христов – 12б клас, успех 4.93
 31. Антонио Мартинов Илиев – 12б клас, успех 4.90

 

 

           

КОМИСИЯ:

Председател:………………..

Членове:      …………………

                     …………………

                                                                                                                   …………………

                                                                                                                   …………………

                                               Утвърдил:                 

 

 ДИРЕКТОР:…………………..                                                                 

            / Кр. Кръстев /