Седм. разписание I срок 2022/2023 уч. год.

   
Понеделник 1 Английски език Български език и литература Английски език
2 Английски език Български език и литература Английски език
3 Английски език Математика Английски език
4 Английски език Английски език Български език и литература
5 ФВС  Английски език Български език и литература
6 Български език и литература Английски език ФВС 
7   ЧК ЧК
8      
Вторник 1 Английски език Английски език Английски език
2 Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език
4 Български език и литература Английски език Английски език
5 Български език и литература Информационни технологии Математика
6 Математика Български език и литература Информационни технологии
7 Информационни технологии   Български език и литература
8      
Сряда 1 Английски език Английски език Английски език
2 Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език
5 Изобр. изк-во ФВС  Математика
6 Математика Изобр. изк-во ФВС 
7   Математика Изобр. изк-во
8      
Четвъртък 1 Английски език Английски език Английски език
2 Английски език Английски език Английски език
3 Английски език Английски език Английски език
4 Английски език Английски език Английски език
5 ФВС  Математика Български език и литература
6 Български език и литература ФВС  Математика
7 Математика Български език и литература  
8      
Петък 1 Математика Български език и литература Философия
2 Български език и литература Философия Математика
3 Философия Математика Български език и литература
4 Английски език Английски език Английски език
5 Английски език Английски език Английски език
6 Английски език Английски език Английски език
7 ЧК    
8      

 

   
Понеделник 1 Български език и литература Физика и астрономия Биология и ЗО
2 Биология и ЗО Български език и литература Физика и астрономия
3 Физика и астрономия Биология и ЗО Български език и литература
4 История и цивилизации Английски език Математика
5 Английски език Математика История и цивилизации
6 Математика История и цивилизации Английски език
7   ЧК ЧК
8      
Вторник 1 ФВС  Български език и литература Математика
2 Математика Български език и литература ФВС 
3 Български език и литература ФВС  Руски език
4 Български език и литература Химия и ООС  Руски език
5 География и икономика Математика История и цивилизации
6 Химия и ООС  История и цивилизации География и икономика
7 История и цивилизации География и икономика Химия и ООС 
8      
Сряда 1 История и цивилизации Немски език Физика и астрономия
2 Физика и астрономия Немски език История и цивилизации
3 Испански език Физика и астрономия Английски език
4 Испански език История и цивилизации Информационни технологии
5 Английски език Английски език Биология и ЗО
6 Биология и ЗО Информационни технологии Български език и литература
7 Информационни технологии Биология и ЗО Български език и литература
8      
Четвъртък 1 Философия География и икономика Химия и ООС 
2 География и икономика Химия и ООС  Философия
3 Химия и ООС  Философия География и икономика
4 Английски език Музика Математика
5 Музика Математика Английски език
6 Математика Английски език музика
7 ЧК    
8       
Петък 1 Биология и ЗО Английски език ФВС 
2 ФВС  Английски език Биология и ЗО
3 Английски език Биология и ЗО История и цивилизации
4 Английски език ФВС  Физика и астрономия
5 История и цивилизации Физика и астрономия Английски език
6 Физика и астрономия История и цивилизации Английски език
7      
8      

 

    10А 10Б 10В
Понеделник 1 Английски език История и цивилизации ФВС 
2 Английски език ФВС  История и цивилизации
3 ФВС  Философия Английски език
4 История и цивилизации Математика Английски език
5 Философия Немски език Математика
6 Математика Немски език Философия
7 ЧК ЧК ЧК
8      
Вторник 1 Физика и астрономия Български език и литература Английски език
2 Български език и литература Физика и астрономия Английски език
3 Изобр. изк-во Английски език Физика и астрономия
4 Биология и ЗО Английски език Изобр. изк-во
5 История и цивилизации Изобр. изк-во Биология и ЗО
6 Испански език История и цивилизации Български език и литература
7 Испански език Биология и ЗО История и цивилизации
8      
Сряда 1 Български език и литература Английски език ФВС 
2 Български език и литература ФВС  Английски език
3 ФВС  Български език и литература География и икономика
4 География и икономика Български език и литература Химия и ООС 
5 Английски език География и икономика Философия
6 Химия и ООС  Философия Руски език
7 Философия Химия и ООС  Руски език
8      
Четвъртък 1 Физика и астрономия Английски език Математика
2 Математика Английски език Физика и астрономия
3 Испански език Математика История и цивилизации
4 Испански език Физика и астрономия Биология и ЗО
5 История и цивилизации Биология и ЗО Български език и литература
6 Биология и ЗО История и цивилизации Български език и литература
7      
8      
Петък 1 Английски език География и икономика Музика
2 Английски език Музика География и икономика
3 География и икономика История и цивилизации Руски език
4 Музика Химия и ООС  Руски език
5 История и цивилизации Немски език Химия и ООС 
6 Химия и ООС  Немски език История и цивилизации
7      
8      

 

    11А 11Б 11В
Понеделник 1 Английски език Руски език Немски език
2 Английски език Руски език Немски език
3 Испански език Български език и литература Английски език
4 Испански език ФВС  Английски език
5 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
6 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
7   ЧК  
8      
Вторник 1 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
2 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
3 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
4 Математика Английски език Немски език
5 Английски език Руски език Немски език
6 ФВС  Математика Английски език
7 Български език и литература   Математика
8      
Сряда 1 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
2 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
3 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
4 Български език и литература Руски език Английски език
5 Български език и литература Руски език Английски език
6 Испански език Английски език Гражданско образование  
7 Гражданско образование   Английски език  
8      
!етвъртък 1 Английски език Математика ФВС 
2 Английски език ФВС  Математика
3 Математика Английски език Български език и литература
4 ФВС  Английски език Немски език
5 Испански език Руски език Английски език
6 Испански език Руски език Английски език
7 ЧК Гражданско образование ЧК
8      
Петък 1 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
2 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
3 Английски език Български език и литература Немски език
4 Английски език Български език и литература Немски език
5 Испански език Английски език Български език и литература
6 Испански език Английски език Български език и литература
7     ФВС 
8    

 

 

    12 А 12 Б 12 В
Понеделник 1 Испански език Английски език Български език и литература
2 Испански език Английски език Български език и литература
3 Английски език Немски език Руски език
4 Английски език Немски език Руски език
5 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
6 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
7 ЧК ЧК ЧК
8      
Вторник 1 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
2 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
3 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
4 Испански език Английски език ФВС 
5 Испански език ФВС  Английски език
6 Английски език Немски език Руски език
7 Английски език Немски език Руски език
8      
Сряда 1 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
2 История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи) История/Химия/География (Сборни групи)
3 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
4 Математика Немски език Английски език
5 Български език и литература Немски език Английски език
6 Английски език Математика Български език и литература
7 Испански език Български език и литература Математика
8      
!етвъртък 1 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
2 Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи) Български език и литература/Биология/Информационни технологии (Сборни групи)
3 ФВС  Английски език Руски език
4 Български език и литература Английски език Гражданско образование  
5 Български език и литература Гражданско образование  Английски език
6 Гражданско образование  Немски език Английски език
7      
8      
Петък 1 Английски език Български език и литература Руски език
2 Английски език Български език и литература Руски език
3 Испански език Английски език ФВС 
4 Испански език Английски език Математика
5 ФВС  Математика Английски език
6 Математика ФВС  Английски език
7      
8