График на класните работи за II уч. ср. на 2021/2022 уч. год.

  ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ                         “Д-р ИВАН БОГОРОВ”  
График на класните работи за учебната 2021/2022 - IІ срок  
             
уч. Предм. б.ез.и лит. математика англ.език немски език испански език руски език
клас дата-учител дата-учител дата-учител дата-учител дата-учител дата-учител
В. Славов      13.06.2022г. Цв. Христова   06.06.2022г. Х. Мартинова     20.06.2022г. - - -
В. Славов      14.06.2022г. Цв. Христова   06.06.2022г. В. Лозева        20.06.2022г. - - -
В. Славов      13.06.2022г. Цв. Христова   06.06.2022г. К. Добрев     01.06.2022г. - - -
Б. Жекова   17.05.2022г. Ир. Янева     13.05.2022г. Й. Бойчева     06.06.2022г. - Т. Христова      08.06.2022г. -
Б. Жекова   17.05.2022г. Ир. Янева     13.05.2022г. Д. Георгиева    27.05.2022г. Ант. Коджабашева     08.06.2022г. - -
Б. Жекова   19.05.2022г. Ир. Янева     13.05.2022г. К. Добрев     03.06.2022г. - - Д. Делчев     31.05.2022г.
10а В. Славов      14.06.2022г. Цв. Христова   17.05.2022г. Д. Георгиева    18.05.2022г. - Т. Христова     10.06.2022г. -
10б Ил. Кинева    01.06.2022г. Цв. Христова   17.05.2022г. Д. Георгиева    18.05.2022г. - - Д. Делчев     30.05.2022г.
10в Ил. Кинева    02.06.2022г. Цв. Христова   17.05.2022г. Д. Георгиева    18.05.2022г. Ф. Ахмед     06.06.2022г. - -
11а Ил. Кинева    26.05.2022г. Цв. Христова   08.06.2022г. Цв. Сталева   16.05.2022г. - Т. Христова      03.06.2022г. -
11б Ил. Кинева    23.05.2022г. Цв. Христова   03.06.2022г. Цв. Сталева   16.05.2022г. Ф. Ахмед     06.06.2022г. - -
11в Ил. Кинева    23.05.2022г. Кр. Кръстев    09.06.2022г. Цв. Сталева   17.05.2022г. - - Д. Делчев    17.05.2022г.
12а Б. Жекова   04.04.2022г. Ир. Янева     31.03.2022г. Х. Мартинова      06.04.2022г. Ант. Коджабашева     11.04.2022г. - -
12б Б. Жекова   04.04.2022г. Ир. Янева     31.03.2022г. Й. Бойчева     06.06.2022г. Ант. Коджабашева     11.04.2022г. - -
12в Б. Жекова   04.04.2022г. Ир. Янева     31.03.2022г. Й. Бойчева     06.06.2022г. - - Д. Делчев     21.03.2022г.
             
    Директор: Кр. Кръстев