Финансови отчети за 2022 година

                       
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022г
НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   331216,00   0,00 331216,00
2404       0,00 0,00
2405 1850,00   1850,00
2406     0,00
3619     0,00
4501     0,00
6202     0,00
7500     0,00
7600 -1161,00 0,00 -1161,00
7611 -1161,00   -1161,00
7612     0,00
6109 (+,-) 330527,00   330527,00
6101     0,00
8803 (+,-) 0,00   0,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -20196,00     -20196,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 311020,00 5200,00 0,00 316220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316220,00
101   182837,00     182837,00     0,00   0,00 182837,00
200 0,00 7513,00 0,00 0,00 7513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7513,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202         0,00     0,00   0,00 0,00
205   3186,00     3186,00     0,00   0,00 3186,00
208   4327,00     4327,00     0,00   0,00 4327,00
209   ,     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 53674,00 0,00 0,00 53674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53674,00
551   33737,00     33737,00     0,00   0,00 33737,00
552   6429,00     6429,00     0,00   0,00 6429,00
560   9502,00     9502,00     0,00   0,00 9502,00
580   4006,00     4006,00     0,00   0,00 4006,00
1000 0,00 50613,00 5200,00 0,00 55813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55813,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012   850,00     850,00     0,00   0,00 850,00
1013         0,00     0,00   0,00 0,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   5569,00     5569,00     0,00   0,00 5569,00
1016   29277,00     29277,00     0,00   0,00 29277,00
1020   14474,00 5200,00   19674,00     0,00   0,00 19674,00
1030         0,00     0,00   0,00 0,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   443,00     443,00     0,00   0,00 443,00
1062         0,00     0,00   0,00 0,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901         0,00     0,00   0,00 0,00
4000   10210,00     10210,00     0,00   0,00 10210,00
5000 0,00 6173,00 0,00 0,00 6173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6173,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201   6173,00     6173,00     0,00   0,00 6173,00
5203         0,00     0,00   0,00 0,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -5200,00   0,00 -5200,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   39  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 376 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   1125  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ            
                       

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022г

НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЕГ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО ПРИХОДИ МД ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ВРБК
ОБЩО   1015662,00   2840,00 1018502,00
2404       0,00 0,00
2405 5890,00   5890,00
2406     0,00
3128 267,00   267,00
4501 5477,00   5477,00
6301     0,00
7500     0,00
7600 861,00 0,00 861,00
7611 861,00   861,00
7612     0,00
6109 (+,-) 1003167,00 2840,00 1006007,00
6101     0,00
8803 (+,-)     0,00
НС (9501) (+)         0,00
HС (9502) (+)     0,00
KС (9507) (-)   -42306,00     -42306,00
КС (9508)  (-)     0,00
 
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 338 322 389 713 337  
ОБЩО 0,00 972929,00 16589,00 160,00 989678,00 2840,00 0,00 2840,00 0,00 2840,00 992518,00
101   556627,00     556627,00     0,00   0,00 556627,00
200 0,00 93767,00 0,00 0,00 93767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93767,00
201         0,00     0,00   0,00 0,00
202   750,00     750,00     0,00   0,00 750,00
205   10615,00     10615,00     0,00   0,00 10615,00
208   82402,00     82402,00     0,00   0,00 82402,00
209   ,     0,00     0,00   0,00 0,00
500 0,00 152333,00 0,00 0,00 152333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152333,00
551   83583,00     83583,00     0,00   0,00 83583,00
552   22510,00     22510,00     0,00   0,00 22510,00
560   31696,00     31696,00     0,00   0,00 31696,00
580   14544,00     14544,00     0,00   0,00 14544,00
1000 0,00 137729,00 16589,00 160,00 154478,00 2840,00 0,00 2840,00 0,00 2840,00 157318,00
1011         0,00     0,00   0,00 0,00
РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ ДД МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОБЩО РАЗХОДИ МД РАЗХОДИ ДОФИНАНСИ-РАНЕ 322 ОБЩО РАЗХОДИ МД И ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВРБК
ДЕЙНОСТ 318 322 389 713 337  
1012   850,00     850,00     0,00   0,00 850,00
1013         0,00     0,00   0,00 0,00
1014         0,00     0,00   0,00 0,00
1015   19815,00   160,00 19975,00     0,00   0,00 19975,00
1016   48042,00     48042,00     0,00   0,00 48042,00
1020   51630,00 16589,00   68219,00 2840,00   2840,00   2840,00 71059,00
1030   14938,00     14938,00     0,00   0,00 14938,00
1040         0,00     0,00   0,00 0,00
1051   2392,00     2392,00     0,00   0,00 2392,00
1062         0,00     0,00   0,00 0,00
1092         0,00     0,00   0,00 0,00
1098         0,00     0,00   0,00 0,00
1901   62,00     62,00     0,00   0,00 62,00
4000   21980,00     21980,00     0,00   0,00 21980,00
5000 0,00 10493,00 0,00 0,00 10493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10493,00
5100         0,00     0,00   0,00 0,00
5201   6173,00     6173,00     0,00   0,00 6173,00
5205   4320,00     4320,00     0,00   0,00 4320,00
5301         0,00     0,00   0,00 0,00
          0,00     0,00   0,00 0,00
Контрола   -16322,00   0,00 -16322,00
          Д-СТ 318 Д-СТ 322 Д-СТ 338
    НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ: ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ОБЩО   39  
    в т.ч условни щатни бройки Х   Х
    БРОЙ ДЕЦА В ПГ   Х Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Х 377 Х
        БРОЙ У-ЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ Х   Х
        БРОЙ УЧЕНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИЯ Х 102 Х
        ИЗПЛАТЕНИ (НАЧИСЛЕНИ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧЕТА) СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ   3021  
        ЧП НА МИНИМАЛНА  РЗ   5  
                       
                       
ПОДПИС:     ДИРЕКТОР:                
        К. КРЪСТЕВ