График за класни работи за I срок на 2022/2023 уч. год.

  ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”  
                                      График на класните работи за учебната 2022/2023 - І срок
             
уч. Предм. б.ез.и лит. математика англ.език немски език испански език руски език
клас дата-учител дата-учител дата-учител дата-учител дата-учител дата-учител
Б. Жекова   12.12.2022г. Ир. Янева   15.12.2022г. Х. Мартинова     20.12.2022г. - - -
Б. Жекова   12.12.2022г. Ир. Янева   15.12.2022г. Й. Бойчева     20.12.2022г. - - -
Б. Жекова   12.12.2022г. Ир. Янева   15.12.2022г. В. Лозева      20.12.2022г. - - -
В. Славов     13.12.2022г. Цв. Христова  17.01.2023г. К. Добрев     16.12.2022г. - Т. Христова    11.01.2023г. -
В. Славов     13.12.2022г. Цв. Христова  17.01.2023г. В. Лозева      16.12.2022г. Ант. Коджабашева     11.01.2023г. - -
В. Славов     14.12.2022г. Цв. Христова  17.01.2023г. К. Добрев     16.12.2022г. - - Д. Делчев    10.01.2023г.
10а Б. Жекова   14.12.2022г. Ир. Янева   19.12.2022г. Й. Бойчева     06.01.2023г. - Т. Христова    12.01.2023г. -
10б Б. Жекова   14.12.2022г. Ир. Янева   19.12.2022г. К. Добрев     13.12.2022г. Ант. Коджабашева     09.01.2023г. - -
10в В. Славов     15.12.2022г. Ир. Янева   19.12.2022г. К. Добрев     13.12.2022г. - - Д. Делчев    16.12.2022г.
11а В. Славов     14.12.2022г. Кр. Кръстев    12.01.2023г. Д. Георгиева    15.12.2022г. - Т. Христова    16.01.2023г. -
11б Ил. Кинева  13.01.2023г. Цв. Христова  17.01.2023г. Д. Георгиева    15.12.2022г. - - Д. Делчев    19.12.2022г.
11в В. Славов     16.12.2022г. Цв. Христова  17.01.2023г. Д. Георгиева    15.12.2022г. Ант. Коджабашева     09.01.2023г. - -
12а Ил. Кинева  15.12.2022г. Цв. Христова  13.01.2023г. Цв. Сталева  09.12.2022г. - Т. Христова    16.01.2023г. -
12б Ил. Кинева  16.12.2022г. Цв. Христова  13.01.2023г. Цв. Сталева  08.12.2022г. Ант. Коджабашева     09.01.2023г. - -
12в Ил. Кинева  19.12.2022г. Цв. Христова  13.01.2023г. Цв. Сталева  09.12.2022г. - - Д. Делчев    16.12.2022г.
             
    Директор:        
             /Кр. Кръстев/