Бюджет 2022

 

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

(0391/2-55-25 *6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” № 45

                      

 

ЗАПОВЕД № 185

 

Димитровград, 15.03.2021г.

На основание : писмо № ФС-16-143/12.3.2021г. на ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД и чл.282 от Закона за предучилищното и училищното образувание.

НАРЕЖДАМ:

Бюджета за 2021г. на гимназията да бъде разпределен както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

 

ПАРАГРАФ

ОБЩО БЮДЖЕТ

I ТРИМЕСЕЧИЕ

II ТРИМЕСЕЧИЕ

III ТРИМЕСЕЧИЕ

IV ТРИМЕСЕЧИЕ

§0101

635000

162000

142000

151000

180000

§0200

63200

18500

13700

15500

15500

§0202

5200

1300

 1150

1450 

1300 

§0205

24500

6200

6050

6050

6200

§0208

13000

3500

3000 

3500

3000

§0209

20500

7500

3500

4500

5000

§0500

185200

47200

39000

35550

36250

§0551

95000

26500

24500

23000

21000

§0552

27500

7600

5750

6550

7600

§0560

43500

12600

11250

9900

9750

§0580

19200

5500

4700

4350

4650

§1000

158220

39017

30950

32100

32014

§1011

400

200

200

 

 

§1013

4700

 

 

4200

 

§1015

40500

9221

6500

7000

6721

§1016

38000

9250

7750

6950

8050

§1020

70500

19296

15850

13200

16193

§1051

2750

650

550

550

650

§1062

1370

400

200

200

400

§4000

35038

9850

9188

7500

8500

§5203

2550

 

2550

 

 

ВСИЧКО

1079208

288750

252528

255450

282480

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на счетоводителя.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на първостепенния разпоредител.

 

 

Красимир Кръстев

Директор на ПЕГ „Д-р Иван Богоров“