История на училището

В първите години на своето създаване училището носи името Езикова гимназия - гр. Димитровград. Тя възниква от две паралелки със засилено изучаване на чужди езици, сформирани през 1988 г. в СОУ „Васил Левски”, гр. Димитровград.

Това начинание се оказва успешно и в резултат на засиления интерес от страна на ученици и родители броят на паралелките се увеличава постепенно. От две във випуск, през далечната 1988 г., паралелките нарастват до 5 през 2003 г. Днес общият им брой е 16.

Нуждата от профилирана чуждоезикова подготовка на територията на гр. Димитровград е категорично заявена от обективната действителност. Със Заповед РД- 14 от 09.06.1993 г. на МОНТ се създава Езикова гимназия - гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път- пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес ЕГ „Д-р Иван Богоров”- престижно училище с традиции и стил. През тези години гимназията успя да се появи, да се развие, да се утвърди, да се докаже, да се конкурира и да побеждава конкурентите си. Завладяно изцяло от прогресивен възрожденски дух за просвета, училището избира за свой патрон видния български възрожденец и ерудит д-р Иван Богоров. Със Заповед 1440 от 18.05.2001 г. на Министъра на образованието и науката то официално приема това име.

Днес Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” разполага със собствена сграда на бул. „Христо Ботев”№ 45. В базата са обособени кабинети по Информационни технологии, Немски език, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Философия, Свят и личност, География и икономика. При нас се обучават повече от 400 ученици, а броят на завършилите е повече от 800.

От учебната 2007/2008 година ЕГ „Д-р Иван Богоров” е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

На 16.12.2009 г. учениците на ЕГ „Д-р Иван Богоров” направиха своя избор за училищна униформа, която влезе в сила от 01.03.2010 г.

Основни профили за гимназията са чуждоезиковите- английски и немски език. От 2009 г. се изучават допълнително испански, италиански и руски език.