Ученически училищен парламент

Списък на представителите на Ученическия училищен парламент в ПЕГ“Д-р Ив. Богоров“

и на избраните за представители на Общинския ученически парламент през 2016/2017 учебна година

 

Председател на УУП: Габриела  Бойчева - ХІ В

Зам.-председател: Добромира  Димова – ХІ А

 

Членове:

 1. Ваня Стойчева Василева – председател на VIII А
 2. Наташа Пламенова Ганчева- VIII.А
 3. Боряна Евгениева Динева – председател на VIII Б
 4. Цветомир Венелинов  Христов – VIII Б
 5. Борис Добромиров Иванов – председател на ІХ А
 6. Калина Недялкова Колева – ІХ А ;
 7. Златина Николаева Христозова – председател на ІХ Б
 8. Камелия Атанасова Атанасова – ІХ Б
 9. Теодор Делианов Тончев – председател на ІХ В
 10. Калина Даниелова  Палашева – ІХ В
 11. Ина Николаева Апостолова – председател на Х А
 12. Антония Евгениева Динева – Х А
 13. Ирина Митева –Х А
 14. Елена Самех Абдулла - председател на Х Б
 15. Жан Тодоров Тодоров - Х Б
 16. Гергана Атанасова Господинова – председател на ХІ А
 17. Калина Тенчева Златева – ХІ А
 18. Мария Костадинова Обалиева – председател на ХІ Б
 19. Божидара Георгиева Рачкова - ХІ Б
 20. Пламена Райкова – ХІ Б
 21. Пламена Илиева Ангелова – председател на ХІ .В
 22. Ралица Стефанова Атанасова - ХІ В
 23. Георги Станимиров Димитров – председател на ХІІ А
 24. Пламена Георгиева Георгиева – ХІІ А
 25. Михаела Петрова Петрова – председател на ХІІ Б
 26. Виктория Георгиева Василева-  ХІІ Б
 27. Валя Недкова Лозева – председател на ХІІ В
 28. Виктория Емилова Чанева – ХІІ В

 

Членове на Общинския ученически парламент:

Никол-Валери Димитрова – VIII А

Виктория Атанасова - Х А

Пламена Ангелова –ХІ В

 

Според  действащия статут на УУП, в него могат да членуват двама представители от клас, съответно председателят и зам-председателят на класа, избрани на Общо събрание на съответния клас. Изключение се прави само за бившия председател на Училищен ученически съвет, който  е почетен член  и на новосформирания.

 

Ръководител Педагогически съветник: Весела Недкова