Ученически училищен парламент

Списък на представителите на Ученическия училищен парламент в ПЕГ“Д-р Ив. Богоров“

и на избраните за представители на Общинския ученически парламент през 2019/2020 учебна година

 

Председател на УУП: Нелина Петрова -10.А

Зам.-председател: Кристианна Атанасова – 10.А

 

Членове:

 1. Илида Илиева- 8.А
 2. Божидар  Илиев- 8.А
 3. Гергана Консулова- 8.Б
 4. Николай Петров 8.Б
 5. Симона Караманова 8.В
 6. Александър Стефанов- 8.В
 7. Симона Танева- 9.А
 8. Цветелина Стефанова- 9.А
 9. Иван Илиянов Жеков –9.А
 10. Габриела Ганчева Нанева -9.Б
 11. Мартин Георгиев Гочев- 9.Б
 12. Янис Хубенов Янчев – 9Б
 13. Стилияна  Георгиева Бехова  - 9.В
 14. Милко Пасков Милков – 9.В
 15. Траяна Иванова Иванова – 9.В
 16. Ангел  Красимиров Хубенов – 10 А
 17. Кристианна Атанасова Атанасова- 10.А
 18. Виктория Василева Николова-  10.А
 19. Тодор Славейков Димитров – 10.А
 20. Нелина  Петрова -10.А
 21. Ивайла Димитрова Кърчева- 10.Б
 22. Хариет Миланова Нейкова- 10Б
 23. Дани Владимирова Стоилова- 10.В
 24. Йоанна Руменова Веселинова 10.В
 25. Марина Христова Петкова- 10.В
 26. Ваня Стойчева Василева- 11.А
 27. Наташа Пламенова Ганчева- 11.А
 28. Никол-Валери Димитрова Димитрова – 11.А
 29. Александър Колев 12.А
 30. Даниел Коджабашев  12.А
 31. Кирил  Кафтанов 12.Б
 32. Камелия Атанасова 12.Б
 33. Валентина Иванова 12.В
 34. Иван Вълканов 12.В

 

Членове на Общинския ученически парламент:

Десислава Грозева Янкова – 11.Б

Кремена Здравкова Гочева- 11. Б

Консултативен съвет към Община Димитровград:

Ангел Хубенов-10.А

Хариет Миланова- 10.Б

Според  действащия статут на УУП, в него могат да членуват двама представители от клас, съответно председателят и зам-председателят на класа, избрани на Общо събрание на съответния клас. Изключение се прави само за бившия председател на Училищен ученически съвет, който  е почетен член  и на новосформирания.

 

Ръководител Педагогически съветник: Весела Недкова