Прием / Профили

ПРОФИЛИ

ПРИЕМ ЗА 2022/2023 ГОДИНА Съгласно заповед № 3-812/ 18.04.2022г. на Началника на РУО - Хасково на МОН Профил чужди езици "Английски език с Немски език" - 1 паралелка С възможност за избор на допълнителни профилиращи предмети - Информационни технологии,...

Прочети повече