Прием / График

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ, И ЗА ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ!

Тази необичайна учебна година се устремява към изпитите от Националното външно оценяване. Убедени сме, че ще се справите отлично и успешно ще завършите своето основно образование. Остава следващият голям въпрос.

НАКЪДЕ СЛЕД ТОВА?

ПЕГ “Д-р Иван Богоров“ ви очаква с прекрасни актуални възможности за избор в три паралелки с изучаването на два чужди езика и възможност да се реализирате както в България, така и навсякъде по света! Какво е необходимо, за да се случи това – разгледайте следващата таблица с график на дейностите, които трябва да извършите за успешно кандидатстване след завършен 7.клас!

 

 

ГРАФИК ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 7. КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 от 01.09.2016 г.

 

Вид дейност

 

Срок

 

НВО по български език и литература

 

14 юни 2022 г. от 10,00ч

НВО по математика

 

16 юни 2022 г. от 10,00ч

Обявяване на резултатите от НВО

 

До 28 юни 2022 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10      от  01.09.2016г

05 – 07 юли2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

 

До 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13 юли - 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21 - 22 юли 2022г

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022г

Подаване на документи за трети етап на класиране.

 

26 - 27 юли 2022г

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

 

29 юли 2022г

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 - 02 август 2022г

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

До 03 август 2022г

.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

със заявление до директора

До 10 септември 2022г. включително

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2022г

 

ТАКА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЩЕ СТАНЕ И ВАШЕ !