Прием / График

 Вид дейност за кандидатстване след VІІ клас

  Срок

1

Провеждане на тестове по :

  • български език и литература
  • математика

 

21.05.2018г.

23.05.2018 г.

2

Обявяване на резултатите от тестовете

 

 До 06.06. 2018 г. вкл.

3

Получаване на служебна бележка  с оценките от приемните изпити.

13.06. – 19.07.2018 г. вкл.

4

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им в приема.

20.06. – 26.06.2018 г. вкл.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици  на първи етап на класиране

До 03.07.2018 г. вкл.

6

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07. - 06.07.2018 г. вкл.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

До 12.07.2018 г. вкл.

8

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

13. 07. - 17.07.2018 г.

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 19.07.2018 г.

10

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20. 07. - 24.07.2018 г. вкл.

11

Обявяване  на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

До 26.07.2018 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

27.07. - 30.07.2018 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 02.08.2018 г.

14

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

Определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.

15

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

До 14.09.2018 г. вкл.