Прием / График

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ, И ЗА ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ!

Тази необичайна учебна година се устремява към изпитите от Националното външно оценяване. Убедени сме, че ще се справите отлично и успешно ще завършите своето основно образование. Остава следващият голям въпрос.

НАКЪДЕ СЛЕД ТОВА?

ПЕГ “Д-р Иван Богоров“ ви очаква с прекрасни актуални възможности за избор в три паралелки с изучаването на два чужди езика и възможност да се реализирате както в България, така и навсякъде по света! Какво е необходимо, за да се случи това – разгледайте следващата таблица с график на дейностите, които трябва да извършите за успешно кандидатстване след завършен 7.клас!

https://youtu.be/XPlv3uomkdc

 

ГРАФИК ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 7. КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 от 01.09.2016 г.

 

Вид дейност

 

Срок

 

НВО по български език и литература

 

15 юни 2020г от 9,00ч

НВО по математика

 

17 юни 2020г от 9,00ч

Обявяване на резултатите от НВО

 

До 29 юни 2020г

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10      от  01.09.2016г

03 – 07юли2020г

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

 

До 13 юли 2020г

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

До 16 юли 2020г

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 20 юли 2020г

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

До 22 юли 2020г

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23 юли 2020г

Подаване на документи за трети етап на класиране.

 

24- 27 юли 2020г

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

 

29 юли 2020г

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30  юли 2020г

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03 август 2020г

.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

До 10 септември включително

Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план-прием.

До 14 септември 2020г

 

ТАКА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЩЕ СТАНЕ И ВАШЕ !