Прием / Защо Езикова гимназия ?

27 ГОДИНИ

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ДИМИТРОВГРАД      

е наследник на идеите и делата на своя патрон. Училището обучава и възпитава модерни, активни, знаещи и можещи  българи, част от модерния динамичен свят.

ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, ЗАЩОТО В ПЕГ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ“  :

- Се изучават четири чужди езика  - английски, немски, руски и испански - по съвременни учебни програми. 

- На чужд език се изучават и общообразователни предмети .

- Достига се до свободно общуване в устна и писмена форма.

- Учениците се подготвят за успешно полагане на изпит по международно признати сертификати. Много от тях продължават образованието си в  учебни заведения в чужбина с пълни или частични стипендии.

- Училището разполага с модерна материална база – модерно обзаведени компютърни кабинети, две стаи на бъдещето, Център за природни науки с кабинети по физика, химия и биология, кабинети по свят и личност, немски език, география и икономика и видеозала.

- Обучението по български език и литература гарантира отлично представяне на държавните зрелостни изпити. 

- Обучението във всяка една учебна дисциплина  дава възможност за отлично представяне на кандидатстудентски изпити и продължаване на образованието във ВУЗ у нас и в чужбина. Около 30% от  випускниците продължават образованието си с математика, физика и химия.

- Учениците имат възможност за участие в 18 извънкласни форми по интереси, които   дават възможност за творческа изява.

 

В ПЕГ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ“  БЪДЕЩЕТО РАБОТИ ЗА ВАС !

 

https://youtu.be/XPlv3uomkdc