Прием / Профили

ПРОФИЛИ

ПРИЕМ ЗА 2019/2020 ГОДИНА

Профил чужди езици "Английски език с Немски език" - 1 паралелка

С възможност за избор на допълнителни профилиращи предмети - Информационни технологии , Български език и литература, География и икономика, История и цивилизация

 

Профил чужди езици "Английски език с Испански език" - 1 паралелка

С възможност за избор на допълнителни профилиращи предмети - Информационни технологии , Български език и литература, География и икономика, История и цивилизация

 

Профил чужди езици "Английски език с Руски език" - 1 паралелка

С възможност за избор на допълнителни профилиращи предмети - Информационни технологии , Български език и литература, География и икономика, История и цивилизация

 

ВАЖНО!!!

Всяка паралелка е отделно желание и се записва според реда на предпочитанията в заявлението за участие в класирането.

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ!!!

Балът за класирането се образува от удвоените точки от тестовете по Български език и литература и Математика плюс оценките от тези предмети от VII клас, преобразувани също в точки. Преобразуването на оценките от свидетелството за завършено основно образование в точки ще се осъществи по следния начин:

Отличен (6) = 50 т.

Много добър (5) = 39 т.

Добър (4) = 26 т.

Среден (3) = 15 т.

Приемът е одобрен със Заповед на Началника на РУО - Хасково № 3 - 665/ 30.03.2018 г.