Красимир Кръстев

Директор на ПЕГ “Д-р Иван Богоров”.
Преподавател по Математика.

Запознайте се с колектива:

Класни ръководители

Калоян Добрев. Учител по английски език. Класен ръководител на 9. В клас.
Калоян Добрев
Старши учител по английски език. Класен ръководител на 11. В клас
Валери Славов. Старши учител по Български език и литература. Класен ръководител на 10. А клас.
Валери Славов
Старши учител по Български език и литература. Класен ръководител на 12. А клас.
Цветанка Христова. Старши учител по математика. Класен ръководител на 9. Б клас.
Цветанка Христова
Старши учител по математика. Класен ръководител на 10. Б клас.
Антоанета Коджабашева. Старши учител по Немски език и Български език и литература. Класен ръководител на 10. Б клас.
Антоанета Коджабашева
Старши учител по Немски език. Класен ръководител на 11. Б клас.
Тодор Тодоров. Старши учител по история и цивилизации и гражданско образование. Класен ръководител на 11. Б клас.
Тодор Тодоров
Старши учител по история и цивилизации и гражданско образование. Класен ръководител на 12. Б клас.
Стефка Иванова. Старши учител по Физика и астрономия, информационни технологии. Класен ръководител на 12. А клас.
Стефка Иванова
Старши учител по Физика и астрономия, информационни технологии. Класен ръководител на 8. А клас.
Теодора Христова. Учител по испански език. Класен ръководител на 9. А клас.
Теодора Христова
Учител по испански език. Класен ръководител на 10. А клас.
Валя Лозева. Учител по английски език.
Валя Лозева
Учител по Английски език. Класен ръководител на 8. Б клас
Аксана Стоянова. Учител по Руски език.
Аксана Стоянова
Учител по Руски език. Класен ръководител на 8. В клас
Йовелина Бойчева - Тенева. Старши учител по Английски език. Класен ръководител на 10. А клас.
Йовелина Бойчева - Тенева
Старши учител по Английски език. Класен ръководител на 11. А клас.
Ирина Янева - Димитрова. Учител по Математика. Класен ръководител на 8. Б клас.
Ирина Янева - Димитрова
Учител по Математика. Класен ръководител на 9. Б клас.
Анна Паунова. Учител по Химия и опазване на околната среда. Класен ръководител на 8. В клас
Анна Паунова
Учител по Химия и опазване на околната среда. Класен ръководител на 9 В клас
Десислава Стоянова. Преподавател по физическо възпитание и спорт. Класен ръководител на 9. В клас.
Десислава Стоянова
Преподавател по физическо възпитание и спорт. Класен ръководител на 10. В клас.
Даниела Георгиева. Класен ръководител на 11. В клас.
Даниела Георгиева
Старши учител по английски език. Класен ръководител на 12. В клас.

Главни учители

Бистра Жекова. Главен учител - хуманитарен профил. Учител по Български език и литература.
Бистра Жекова
Главен учител - хуманитарен профил. Учител по Български език и литература.
Хилда Мартинова. Главен учител - направление чужди езици. Учител по Английски език. Класен ръководител на 8. А клас.
Хилда Мартинова
Главен учител - направление чужди езици. Учител по Английски език. Класен ръководител на 9. А клас.

Учители

Борислав Дончев
Учител по Изобразително изкуство.
Мерседес дел Кармен Мена Родригес
Мерседес дел Кармен Мена Родригес
Преподавател по испански език. Представител на Кралство Испания.
Марин Калинков. Учител по музикa и информационни технологии.
Марин Калинков
Учител по музикa и информационни технологии.
Иванка Андреева. Старши учител по география и икономика, история и цивилизации.
Иванка Андреева
Старши учител по география и икономика, история и цивилизации.
Калоян Донев. Учител по география и икономика.
Калоян Донев
Учител по география и икономика. и гражданско образование
Radoslav_Vulkov
Радослав Вълков
Учител по Физическо възпитание и спорт.
Старши учител по Информатика и информационни технологии. Ръководител компютърен кабинет.
Магдалена Шиекова - Кръстева
Старши учител по Информатика и информационни технологии. Ръководител направление ИКТ
Екатерина Костова. Старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.
Екатерина Костова
Старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.
Цветанка Сталева. Старши учител по Английски език.
Цветанка Сталева
Старши учител по Английски език.
Васка Симеонова. Учител по Английски език
Васка Симеонова
Учител по Английски език.
Илина Кинева. Старши учител по Български език и литература. Класен ръководител на 12. Б клас.
Илина Кинева
Старши учител по Български език и литература.
Келси
Келси Даниел Уолък
Помощнник учител по английски език. Представител на програма "Фулбрайт" към фондация "Америка за България".
Пламена Илиева. Учител по философия.
Пламена Илиева
Учител по философия.

Служители

Диан Данев. Работник поддръжка.
Диан Данев
Работник поддръжка.
Минка Кирева. Касиер - домакин.
Минка Кирева
Касиер - домакин
Иван Генчев. Портиер.
Иван Генчев
Портиер
Таня Игнатова. Чистач.
Таня Игнатова
Чистач.
Марина Иванова. Чистач.
Марина Иванова
Чистач
Мариана Николова. Завеждащ Административен отдел.
Димитрина Кадифейкина
Завеждащ административна служба /ЗАС/
man blank
Николай Цикалов
Работник поддръжка, Огняр
woman-7
Валентина Евтимова
Чистач

Педагогически съветници

Надя Несторова. Педагогически съветник.
Екатерина Атанасова
Педагогически съветник.

Заместник-директори

Димитър Делев Димитров. Заместник - директор в ПЕГ "Д-р Иван Богоров". Преподавател по Информатика и информационни технологии.
Димитър Делев Димитров
Заместник - директор по учебната дейност Преподавател по Информатика и информационни технологии
Ваня Вълчанова. Заместник директор по административно - техническа служба в училище.
Ваня Вълчанова
Заместник директор по административно - стопанска дейност

Счетоводители

Назифе Юсуф. Главен счетоводител.
Назифе Юсуф
Главен счетоводител.